Det finns ett samiskt utbildningsalternativ

Sámij åhpadusguovdásj är en samisk utbildningsinstitution med gamla anor. Sedan starten 1942 har skolan med det dåvarande namnet Samernas Folkhögskola gett utbildningar till det samiska folket. Skolan har haft en mycket stor betydelse för det samiska samhället.

Samernas Utbildningscentrum
Borgargatan 2
S-962 32 JÅHKÅMÅHKKE
Tel: +46 (0)971 440 00
Fax: +46 (0)971 440 01
info@samernas.se

För information om boende på Samernas under din studietid, se: Boende


 

Språkstudier

Språkstudier

Slöjdlinjen

Slöjdlinjen

Rennäringslinje

Rennäringslinje

Projekt

Projekt