Det finns ett samiskt utbildningsalternativ


 

Språkstudier

Språkstudier

Slöjdlinjen

Slöjdlinjen

Rennäringslinje

Rennäringslinje