Nordsamiska språkkurser höstterminen 2018

19 juni, 2018 / Nyheter

HÖSTTERMIN 2018
DSA-NJ2: Kurs med fokus på tal, för nybörjare, steg 2. 112 h. Kurstid: veckorna 36-42.
Vill du börja prata samiska? Du förstår lite och kan några fraser men vill prata mer i din vardag. Då är kurs DSA-NJ 2 något för dig! Det är en kurs där vi fokuserar på det muntliga i vardagen. Kursen anordnas på Sámij Åhpadusguovdásj i 14 dagar fördelat på 7 veckor. Det finns möjlighet att söka korttidsstudiebidrag för studier i samiska via Sametinget.

DSS 1: Kurs riktad till de som behärskar samiska. Fokus bland annat på läsning och skrift, steg 1. 112 h. Kurstid: veckorna 45-51.
Är du samisktalande men skulle gärna vilja läsa och skriva på samiska? Har du funderat på om du skriver rätt på samiska? Skulle du vilja bli inspirerad att utveckla dina samiskspråkliga kunskaper och samtidigt bli mer språkmedveten? Då är kursen DSS 1 något för dig! Det är en kurs där vi fokuserar på läsning och skrift. Kursen anordnas på Sámij Åhpadusguovdásj i 14 dagar fördelat på 7 veckor. Det finns möjlighet att söka korttidsstudiebidrag för studier i samiska via Sametinget.

2018/2019
Mentorprogram:
Vill du ha mer nordsamiska i din vardag genom att prata samiska med någon? Nu finns chansen att söka till Mentorprogrammet där du som student finner dig någon som kan vara din samisktalande mentor. Du och din mentor planerar vad ni ska göra tillsammans utifrån teman. Detta är ett samarbete med Sametinget/Giellaguovddáš. Start under september-oktober 2018. Pågår ht/vt 2018/2019. Sista anmälningsdag 19 augusti 2018.
https://www.sametinget.se/44505

Nordsamiskt mentorprogram

19 juni, 2018 / Nyheter

Bakgrund
Ett av Samiskt språkcentrum uppdrag enligt regleringsbrevet är att jobba med metodutveckling för att stärka enskildas förutsättningar att bruka och återta det samiska språket. Samiskt språkcentrum i samarbete med Sámi Åhpadusguovdásj startade under hösten 2015 upp ett lulesamiskt mentorprogram. Samiskt språkcentrum har under 2011/2012 drivit det sydsamiska mentorprogrammet Bïhkedäjja med goda resultat. Under 2013 startade vi upp det umesamiska mentorprogrammet Bahkadijjá i samarbete med Àlgguogåehtie.

Mål
Målet med mentorprogrammet är att få fler muntliga talare av det nordsamiska språket . Ett delmål är att genom mentorprogrammet göra det nordsamiska språket mer synligt i vardagen.
The key need to be found to unlock the door between the speakers and those who want to learn.

Metoden
Grundtanken med mentorprogrammet kommer ursprungligen från USA och det är utvecklat av Native California Network 1992. Fokus är det muntliga språkets utveckling som sker i mötet mellan en modersmålstalande mentor och lärling. Språkutvecklingen når man genom att prata på målspråket i samband med att man gör en vardaglig aktivitet. Det är viktigt att det är något som har med vardagen så att man kan lätt integrera det i sin egen vardag. I artikeln ”The Master-Apprentice Language Learning Program” tar Hinton upp fem grundprinciper för mentorprogramsmodellen.

1. Svenskan är inte tillåten. Både mentorn och lärlingen måste aktivt välja bort svenskan till förmån för samiskan.
2. Lärlingen måste vara aktiv att bestämma vad den vill lära sig och även att se till att man inte byter till det svenska språket.
3. Muntlig kommunikation är fokus och inte på grammatik eller skriftligt språk.
4. Språkinlärningen sker i vardagssituationer som till exempel matlagning, promenader i naturen och så vidare.
5. Genom aktiviteten och icke verbal kommunikation så skapas en kontext som gör att lärlingen kan förstå språket trots att man är nybörjare.

Words put on paper are less likely to be put in the brain!
Icke verbal kommunikation
Att kommunicera genom gester kan till en början kännas konstigt och ovant. Men det är en väldigt effektiv metod för att inte byta språk till svenskan.

Språkstudier

Språkstudier

Slöjdlinjen

Slöjdlinjen

Rennäringslinje

Rennäringslinje

Projekt

Projekt