Specialistkurs i renens hälsa (kursmodul för rennäringsutbildning) OBS! Kort anmälningstid.

18 februari, 2020 / Nyheter

 

Sámij åhpadusguovdásj arrangerar en kurs i renens hälsa tillsammans med Sámiid Riikkasearvi (SSR) och med  Ulrika Rockström från Gård och Djurhälsan som kursledare. Under kursen får deltagarna även möjlighet att gå grundkurs i delegerad läkemedelsanvändning.

Kursen riktar sig även till Dig med beviljat startstöd inom rennäring och få den tillgodoräknad som en veckas utbildning inom rennäring (bifoga en kopia av beslut för startstöd från Sametinget vid anmälan).
Vid stort intresse för kursen lämnar vi förtur till Dig med startstöd, därefter tilldelar vi plats genom urvalsprocessen “först till kvarn”. Tänk därför på att göra din ansökan så snart som möjligt.

Kursinnehåll:
Under kursen får deltagaren fördjupa sin kunskap i renens hälsa.

Kursen riktar sig till personer inom renskötseln som har intresse och engagemang i renens hälsa. Under kursen lär sig deltagarna bland annat att öppna en död ren för att bedöma organ och ta ut prover. Viktiga kunskaper att besitta exempelvis i och med veterinärkontakter, undersökningar, behandlingar, provtagning, rådgivning med mera, i samråd med veterinär.

Efter genomförd kurs erhålls kursintyg.

 

Fredag 13/3 Dag 1 (teori) Halvdag med start efter lunch

 • Vilka är de vanligaste och viktigaste sjukdomsproblem hos ren.
 • Undersökning av renen. Vad är normalt och vad är tecken på sjukdom?
 • Provtagning på levande renar.
 • Obduktion/provtagning. Vad har renen dött av? Vad är viktigt att undersöka, hur ser friska respektive sjukligt förändrade organ ut och hur tas prover.
 • Hur skyddar du dig själv och förhindrar smittspridning till andra djur.

Lördag 14/3. Dag 2 (praktik) Heldag

 • Praktiserande av de kunskaper som inhämtats under dag 1.

Söndag 15/3. Dag 3 (teori) Heldag

Sammanfattning och repetition av dag 1 och 2.

Grundkurs i läkemedelshantering med inriktning ren.

Idag finns det inte som tidigare något krav att ha intyg från kursen varken för att köpa avmaskningsmedel  eller utföra avmaskning med injektion. För att få skriva ut avmaskningsmedel för renar ska veterinären ha god kännedom om besättningen, dessutom ska veterinären kunna lita på att renägaren har tillräckliga kunskaper för att kunna hantera aktuellt läkemedel. Efter genomgången kurs får du ett intyg att visa upp för veterinären, när du vill ha avmaskningsmedel utskrivet mot korm. Det underlättar för både renägaren och veterinären om intyg kan visas upp från denna kurs.

 

Lokal: Sámij åhpadusguovdásj i Jokkmokk

Datum: 13-15 mars 2020, tiderna kan komma att ändras.

Sista ansökningsdag: 8 mars 2020

Antagning till våra kurser sker efter sista ansökningsdag, och antagningsbesked mailas ut till den adress Du angett vid ansökan.

Ansökan görs via vårt Questbackformulär. Du hittar den, och många andra kurser under fliken: UTBILDNINGAR, ANSÖKAN KURSER, GÖR ANSÖKAN

 

Antal kursdeltagare: 8-16 personer.
Vid för få anmälda kan kursen ställas in.

Vid fler anmälda än antalet tillgängliga platser kan Du bli erbjuden plats med kort varsel om vi fått någon inte kan delta (ex. pga, sjukdom).

Upplägg: Totalt 20 timmar, förlagd över en helg, fredag – söndag.

Material: Ta gärna med egna slaktknivar om du har.

Kursavgift: 1200:-Kursavgiften faktureras

Åldersgräns för denna kurs: 18 år.

För att bli antagen till någon av våra kurser ska Du inte ha några öppna skulder hos Sámij åhpadusguovdásj.

 

Avhopp från kurs debiteras med 75% av kursavgiften, om kursen blir av.

Giltiga skäl för att ej deltaga på kurs är sjukdom, vilket ska styrkas med läkarintyg.

Mat, fika och boende står deltagarna själva för.

Boende: Rum finns att hyra till studentpriser hos Sámij åhpadusguovdásj.
Maila till info(@)samernas.se för att boka.

Lulesamisk kurs för nybörjare steg 5, JSA-NJ 5

11 februari, 2020 / Nyheter

Lulesamisk kurs för nybörjare steg 5, JSA-NJ 5

 

Kurskod
JSA-NJ 5

Upplägg
Kursen genomförs dagtid mellan kl. 8.10-15.45 under tre veckor med träffar.
Vecka 17    (mån-fre)
Vecka 22    (mån-fre)
Vecka 24    (mån-tor)

 

Kursstart: 20 april 2020.

Kursslut: 26 juni 2020.

Kurstimmar: 112 tim

Kursavgift: 1200 kr

 

Sista ansökningsdag 8 mars 2020 för dig som tänker söka korttidsstudiebidraget från Sametinget.
Sen anmälan öppen fram till 5 april 2020 (ej möjligt att söka Sametingets korttidsstudiebidrag.

 

Innan kursstart förväntas Du spendera ca 20 timmar med förberedande studier.

När kursavgiften är betald får Du tillgång till kursens digitala material.

 

Kursen omfattar olika moment som löper parallellt genom hela kursen. Momenten behandlar språkets uppbyggnad, läs-, skriv- tal- och hörförståelse. Även praktiska övningar förekommer där du praktiserar språket muntligt, och även skriftligt.

Mellan första och andra kursveckan förväntas Du spendera ca 15 timmar med att genomföra uppgifter, mellan andra och sista kursveckan 5 timmar.

Kursmål

 • Kunna samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter.
 • Kunna skriva med språklig variation och använda grundläggande regler för språkriktighet.
 • Kunna sammanfatta olika texters innehåll.

 

Se kursplan för mer detaljer:

Samiska, årskurs 9 inom ramen för samiska som första språk:

https://www.skolverket.se/undervisning/sameskolan/laroplan-och-kursplaner-i-sameskolan/laroplan-lsam11-for-sameskolan-samt-for-forskoleklassen-och-fritidshemmet-i-vissa-fall?url=1530314731%2Fcompulsorycw%2Fjsp%2Fsubject.htm%3FsubjectCode%3DGRSMSMI01%26tos%3Dgrsam%26p%3Dp&sv.url=12.5dfee44715d35a5cdfa8d39#anchor1

 

Plattform
Kursen använder Googles digitala verktyg som plattform.

 

Förkunskapskrav
Lulesamiska nybörjarkurs JSA-NJ 4 eller motsvarande.
Förkunskaper styrks med betyg, intyg eller personligt brev.

 

Vid ansökan bifogas

 • betyg eller intyg från tidigare kurs i lulesamiska
 • personligt brev där du konkret beskriver dina språkkunskaper i lulesamiska

 

Urvalsprocess

 • först till kvarn
 • personligt brev

 

Anmälan till alla våra kurser är bindande, efter att du tackat Ja till din plats.

Kursavgiften faktureras och efter betalning av kursavgift får du tillgång till kursmaterial.

Avhopp från kurs debiteras med 75% av kursavgiften, om kursen blir av.

Giltiga skäl för att ej deltaga på kurs är sjukdom, vilket ska styrkas med läkarintyg.

Våra kurser i samiska är studiestödsberättigade för Sametingets korttidsstudiebidrag.

 

Mijá bájkkenamma / Våra ortnamn – Vad berättar dom?

5 februari, 2020 / Nyheter

Välkomna till två kvällar om ortnamn med Ann-Charlotte Sjaggo.

Bájkke/Plats: Sámij åhpadusguovdásj/Sierggalahka (intill foajén)

10/3 18:00 – 22:00 Föredrag

11/3 18:00 – 20:00 Workshop, vi upptecknar ortnamn

Buorisboahtem! Buresboahtin!

Kaffe finns att köpa (med kort) i anslutning till mötesrum. Vi bjuder på smörgås.