Vårterminen 2018. På plats: Nordsamiska

8 december, 2017 / Nyheter

DSA-NJ 1: Kurs med focus på tal, för nybörjare. 112 h. Kursen startar 14/2 och avslutas 19/4.

Undervisning v. 7 onsdag-torsdag, v. 8 onsdag-fredag, v.9 onsdag-torsdag, v.12 onsdag-fredag, v.15-16 onsdag-torsdag

DSA-Nj 2: Kurs med focus på tal, steg 2 nybörjare 112 h. Kursen startar 25/4 och avslutas 14/6.

Undervisning v.17-20 onsdag-torsdag, v.21-22 onsdag-fredag, v. 24 onsdag-torsdag

Det finns möjlighet att korttidsstudiebidrag från Sametinget för studier på dessa kurser. Det finns även möjlighet att söka bidrag

för resa och boende. KOM IHÅG! Ansökan måste vara Sametinget till handa 30 dagar innan kursen startar.

Läs mer: www.sametinget.se/studiebidrag

Vårterminen 2018. På plats: Sydsamiska:

8 december, 2017 / Nyheter

Vårterminen 2018. På plats:
Sydsamiska:

ÅASA-NJ 2: Kurs med focus på tal, för nybörjare. 112 h. Kursen startar 14/2 och avslutas 19/4.

Undervisning v. 7, 8, 9,11, 12, 15, 16 onsdag-torsdag

Det finns möjlighet att korttidsstudiebidrag från Sametinget för studier på dessa kurser. Det finns även möjlighet att söka

bidrag för resa och boende. KOM IHÅG! Ansökan måste vara Sametinget till handa 30 dagar innan kursen startar.

Läs mer: www.sametinget.se/studiebidrag

Govlelgem – digitalt

15 maj, 2017 / Nyheter
Nu går det att lyssna på sydsamiska!
Sydsamiska läromedlet Govlelgem finns nu digitalt.
Lyssna!
Bok finns att köpa hos Samernas.
Länk: Govlelgem

Nordsamiska webbmaterialet Cugu

17 februari, 2017 / Nyheter

Nordsamiska webbmaterialet Cugu finns från och med nu på Samernas hemsida. 

Cugu

Lulesamiskt webbmaterialet Tjutju

17 februari, 2017 / Nyheter

 Lulesamiskt webbmaterialet Tjutju finns från och med nu på Samernas hemsida. 

Tjutju

Språkstudier

Språkstudier

Slöjdlinjen

Slöjdlinjen

Rennäringslinje

Rennäringslinje

Projekt

Projekt