Jokkmokk: Slöjd som historia, kulturarv och experiment 2019

28 juni, 2019 / Nyheter /

Under hösten 2019 anordnar Slöjd Stockholm, i samarbete med Sámij åhpadusguovdásj och Ájtte museum ett residensprogram placerat i Jokkmokk.

Hos oss på Samernas kommer två residensdeltagare att få bo och tilldelas arbetsplats. Utöver det erbjuds de två deltagarna  ett stipendium på 25 000 kr, produktionsstöd, samt praktiskt och innehållsmässigt stöd från Slöjd Stockholm.

Residensen tilldelas till två personer utifrån följande beskrivning:

  1. En utövare från det lokala slöjdfältet duodji/duodje, med intresse för gränsöverskridande samarbeten
  2. En slöjdare, konsthantverkare eller konstnär med intresse för slöjdpraktiker och gränsöverskridande samarbeten

 

Vem söker vi?

Vi söker dig som är särskilt intresserad av samarbete som praktik, och är nyfiken på att under en koncentrerad tid pröva ditt hantverksmässiga utövande i relation till den specifika kontext som är Jokkmokk. På Samernas och på Ájtte finns en gedigen kunskap och förankring i det samiska hantverket, kulturarvsfrågor, ekologi och bevarande av minoritets och urfolkskultur. Vi söker dig som är intresserad av någon eller flera av dessa ingångar och önskar pröva omsätta dem genom konstnärliga metoder och idéer. Det finns inget krav på att vistelsen ska resultera i en färdig produktion, snarare uppmuntrar vi deltagarna till att använda situationen för att arbeta öppet experimenterande och undersökande. Tillsättning görs i en urvalsprocess med representanter från Slöjd Stockholm och de två samarbetsparterna.

Det två stipendiaterna uppmuntras att arbeta experimenterande och i dialog med Ájttes permanenta samling, vilken sedan juni 2019 inkluderar den nyöppnade utställning ”Duodje – Samiskt hantverk” med över 450 föremål av olika hantverkare och konstnärer. Nya konsthantverksföremål speglas mot äldre föremål, historia och utveckling berättar om betydelsen av duodji. Förhoppningen är också att skapa ett utbyte mellan de två residensdeltagarna, i syfte att lära sig av varandras respektive hantverkskunnande, erfarenheter och metoder.

Skicka in ansökan senast den 28 juli

Ansökan ska innehålla ett projektförslag/förslag till hur residenstiden ska användas och
en kortfattad beskrivning av din praktik vilken skickas senast den 28 juli 2019 till:
slojdresidens@stockholmslansmuseum.se

Föreläsningar och workshoppar

Under residensperioden kommer vi att inom ramen för det publika programmet arrangera föreläsningar och workshoppar tillsammans med våra samarbetspartner. Utöver detta finns utrymme för att utveckla ytterligare publika program kopplade till de två residensdeltagarnas arbete, eventuellt genom samarbete med studenterna vid Samernas inför deras utställning på Jokkmokks marknad, februari 2020. Parallellt arrangeras också ett publikt program i Stockholm, genom växelverkan med aktiviteterna som äger rum i Jokkmokk.

Om Slöjd Stockholms residensprogram

Residensprogrammet är en del av en långsiktig utveckling av en publik plattform för att undersöka, lyfta fram och diskutera slöjd och hantverk, samt ställa frågor kring det handgjorda och dess roll och relevans i vår samtid. Programmet är ambulerande och genomförs i samarbete med lokala och regionala samarbetsparter. Med en verksamhet som rör sig mellan olika platser kan detta bidra till att pröva nya sammanhang och former för både utövande praktik och utveckling av samtalet kring det handgjorda.

Om Samernas utbildningscentrum

Sámij åhpadusguvdásj/Samernas utbildningscentrum är en skola med gamla anor. Sedan starten 1942 har skolan med det dåvarande namnet Samernas Folkhögskola gett utbildningar till det samiska folket och skolan har haft en mycket stor betydelse för det samiska samhället och har genom åren format många samer i deras fortsatta arbetsliv. Samernas Utbildningscentrum/Sámij åhpadusguovdásj är organiserad som en stiftelse med Svenska Samernas Riksförbund (SSR), Same Ätnam samt Jokkmokks Kommun som stiftelsebildare.

Skolans övergripande syfte är att gagna samernas sak och särskilt att främja samisk utbildningsverksamhet. Sámij åhpadusguovdásj kan sägas ha en dubbel målsättning. Dels ska den ge enskilda samer en utbildning anpassad till deras behov och önskemål och dels ska den svara för en allmän kursverksamhet och genom samverkan med folkbildningsorganisationer och andra institutioner sprida kunskaper om samerna till en vid krets av människor. Idag är antalet studenter cirka 150 till antalet. Skolan ger utbildning i duodji/duodje (Skinn, textil, trä/horn), samiska språk: nord-, lule-, ume- och sydsamiska, rennäring och samiskt mathantverk.

Om Ájtte, Svenskt Fjäll- och Samemuseum

Ájtte är huvudmuseum för den samiska kulturen, specialmuseum för fjällkedjans natur och kultur samt ett informationscentrum för fjällturisten. Ájtte berättar om människan i sin miljö om natur och kultur i ett ekologiskt helhetsperspektiv. Museet har tre uppgifter att arbeta med; fjällregionens natur och kultur, den samiska kulturen och fjällinformation för turister. Ájttes kulturhistoriska föremålssamlingar speglar museets verksamhet som fjällmuseum och samiskt huvudmuseum i Sverige. Stommen i samlingen är föremål med anknytning till samiskt liv. Målet är att Ájtte ska ha samiska föremålssamlingar som geografiskt täcker verksamhetsområdet och som speglar den materiella och kulturella mångfalden från olika tider fram till nutid

Slöjd Stockholm är initiativtagare och ansvariga för projektets genomförande. Slöjd Stockholms residensprogram finansieras av Statens Kulturråd och Nämnden för hemslöjdsfrågor. Ansvarig för projektets utveckling är Slöjd Stockholms verksamhetsledare Andreas Sohlberg, programmet 2019 utvecklas och samordnas av Emily Fahlén och Asrin Haidari som också är konstnärliga ledare för Luleåbiennalen 2020.

 

 

Läs mer på Stockholms länsmuseums hemsida

Språkstudier

Språkstudier

Slöjdlinjen

Slöjdlinjen

Rennäringslinje

Rennäringslinje