Nordsamiska webbmaterialet Cugu

Cugu är en berättelse om två barn som letar sin bortsprungna hundvalp. Boken är

skriven av John Erling Utsi. Här kan du lyssna på berättelsen och göra olika övningar.

Cugu

Språkstudier

Språkstudier

Slöjdlinjen

Slöjdlinjen

Rennäringslinje

Rennäringslinje

Projekt

Projekt