En onlinekurs i lulesamiska, baserad på läroboken Giellaj hilá av Karin Tuolja och Susanna Angéus Kuoljok.
Illustrationer: Annelie Korak.

Länk: http://giellajhila.se/

Språkstudier

Språkstudier

Slöjdlinjen

Slöjdlinjen

Rennäringslinje

Rennäringslinje

Projekt

Projekt