Sydsamiska läromedlet Govlelgem finns nu digitalt.
Lyssna!
Bok finns att köpa hos Samernas.
Länk: Govlelgem

Språkstudier

Språkstudier

Slöjdlinjen

Slöjdlinjen

Rennäringslinje

Rennäringslinje

Projekt

Projekt