Samernas utbildningscentrum kan erbjuda en fin miljö för konferenser, seminarier och kurser. Vi har eget elevhem och kan i erbjuda boende.

Språkstudier

Språkstudier

Slöjdlinjen

Slöjdlinjen

Rennäringslinje

Rennäringslinje