Behörighet till yrkeshögskolan

Du är behörig att antas till en yrkeshögskoleutbildning om du uppfyller något av följande:
1.Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning.
2.Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1.
3.Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.
4.Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Utöver detta kräver vissa utbildningar särskilda förkunskaper, se nedan vad som gäller för just denna utbildning.

Särskilda förkunskaper för denna utbildning

Krav på särskilda förkunskaper:
Lägst betyg E, eller motsvarande, i kurserna Hygien, Livsmedels- och näringskunskap 1, Samisk kultur och historia, samt Samisk mat och matkultur, eller motsvarande kunskaper.

Språkstudier

Språkstudier

Slöjdlinjen

Slöjdlinjen

Rennäringslinje

Rennäringslinje

Projekt

Projekt