Samiska kvinnor dåtid nutid framtid

4 februari, 2019 / Nyheter

EN KONFERENS OM DEN SAMISKA KVINNANS HISTORIA NUVARANDE
SITUATION MED ETT JÄMSTÄLLT OCH JÄMLIKT PERSPEKTIV
JOKKMOKK, 6-7 FEBRUARI 2019 LOKAL ÁJA
Välkommen på konferensen som är gratis.

samiska kvinnor dåtid nutid framtid

Språkstudier

Språkstudier

Slöjdlinjen

Slöjdlinjen

Rennäringslinje

Rennäringslinje

Projekt

Projekt