Nybörjarkurs i Umesamiska UBMSA-NJ1 fullsatt

16 augusti, 2019 / Nyheter /

Nybörjarkursen i umesamiska UBMSA-NJ1  med start 23 september 2019 är fullsatt.

Ansökningsformuläret är fortfarande öppen. Gör du en ansökan nu så blir du placerad i reservlistan.

Nybörjarkurs i umesamiska UBMSA-NJ1

5 juli, 2019 / Nyheter /

Sámij åhpadusguovdásj arrangerar en nybörjarkurs i umesamiska, UBMSA-NJ1.

Kursen är fullsatt, men det finns möjlighet att anmäla sig till kursen till reservplats.

Kursinnehåll:

Kursen är uppbyggd med talet som grund för de som vill utveckla kunskaperna i samiska språket. Övningarna baseras mycket utifrån vardagen.

Intensivkursen är baserad i Ammarnäs, med Ammarnäs Wärdshus som kurslokal.

Ingen förkunskap krävs.

Plats:

Ammarnäs

Datum:

Vecka 39: 23-25 september 2019,  (23/9 kl 9:30-17:00)

Vecka 40: 30/9 – 2/10 2019

Vecka 41: 7/10 – 9/10 2019

Vecka 42: 14/10 – 16/10 2019

Vecka 43: 21/10 – 22/10 2019

Lärare:

Sara-Helén Persson

Antal kursdeltagare:

5-15 personer

Kursavgift:

800:-

Viktiga datum:

19/8 sista ansökningsdag för de som tänker söka korttidsstudiestöd från Sametinget

23/8 Ansökan för korttidsstudiestöd ska vara Sametinget tillhanda

15/9 Sista ansökningsdag för dig som inte söker korttidsstudiestöd från Sametinget

Boende:

Ammarnäs Wärdshus erbjuder boende i vandrarhemsstandard för 250:- per natt. (Beroende på hur många deltagare som vill bo kan det eventuellt bli så att någon behöver dela rum.)

 

Gör ansökan

Sliehppákurs hösten 2019

4 juli, 2019 / Nyheter /

Sliehppákurs hösten 2019

Sámij åhpadusguovdásj arrangerar en kurs i sliehppá, lulesamisk områdestradition med Katarina Spik Skum som kursledare.

Kursinnehåll:
Genomgång av historik, arbetstekniker och praktiskt arbete att sy sliehppá.
Varje kursdeltagare arbetar fram sin egna sliehppá utifrån skisser, bilder och släkttraditioner. Kursen riktar sig till nybörjare såväl till de som önskar att fördjupa sina kunskaper.

Plats:
Sámij åhpadusguovdásj.

Datum:

28-29 september 2019

19-20 oktober 2019

9-10 november 2019

Antal kursdeltagare:

6-8 personer

Upplägg:

Kursen omfattar totalt 36 timmar, fördelade på tre kurshelger. Varje kursdag á 6 timmar om kursdeltagare och ledare inte kommer överens om annat.

Material att ta med:

Kläde

Vadmal

Sytråd i relevanta färger

Sybehör

Färgpennor

Vlieseline

Rutigt papper

Vitt skinn

Ta gärna med bilder på sliehppá från din familj eller släkt

Kursavgift:

3300:- vid 8 stycken deltagare, avgiften kan bli högre vid färre deltagare (vid färre än 6 stycken deltagare kan kursen riskera att ställas in).

Boende:

Rum finns att hyra till studentpriser hos Sámij åhpadusguovdásj

Sista anmälningsdag:

16 september 2019

 

Anmäl dig via vårt webbformulär genom denna länk

 

Guksikurs hösten 2019

4 juli, 2019 / Nyheter /

Guksikurs hösten 2019

Sámij åhpadusguovdásj arrangerar en kurs med Nils Johan Labba som kursledare, där deltagarna får lära sig mer om guksi både teoretiskt och hantverksmässigt där målet är att varje deltagare vid kursens slut ska ha formgivit varsin guksi.

Kursinnehåll:
Genomgång av historik, områdestraditioner, arbetstekniker och praktiskt arbete. Varje kursdeltagare sågar och bereder sitt eget material under kursens första två dagar. De ytterligare 4 dagarna, fördelade över två helger ägnas till att forma och färdigställa sin guksi i handledning av kursledaren.

Plats:
Sámij åhpadusguovdásj. Materialhämtning anpassas till plats med bra material, alternativt i nära anslutning till plats som är nära majoriteten av kursdeltagarna.

Datum:

28-29 september 2019

19-20 oktober 2019

26-27 oktober 2019

Antal kursdeltagare:

6-8 personer

Upplägg:

Totalt 6 dagar, förlagd över tre helger

2 dagar med materialinhämtning, materialberedning och torkning.

4 dagar för utförande och färdigställande.

Material:

Om material inte hittas eller material förgås under torkningsprocessen så finns det färdigt beredda material att köpa.

Övrigt material så som skinn och horn finns att köpa under kursen.

Kursavgift:

2800:- vid 8 stycken deltagare, avgiften kan bli högre vid färre deltagare (vid färre än 6 stycken deltagare kan kursen riskera att ställas in).

Boende:

Rum finns att hyra till studentpriser hos Sámij åhpadusguovdásj

Sista anmälningsdag:

16 september 2019

 

Anmäl dig via vårt webbformulär med denna länk

 

Jokkmokk: Slöjd som historia, kulturarv och experiment 2019

28 juni, 2019 / Nyheter /

Under hösten 2019 anordnar Slöjd Stockholm, i samarbete med Sámij åhpadusguovdásj och Ájtte museum ett residensprogram placerat i Jokkmokk.

Hos oss på Samernas kommer två residensdeltagare att få bo och tilldelas arbetsplats. Utöver det erbjuds de två deltagarna  ett stipendium på 25 000 kr, produktionsstöd, samt praktiskt och innehållsmässigt stöd från Slöjd Stockholm.

Residensen tilldelas till två personer utifrån följande beskrivning:

  1. En utövare från det lokala slöjdfältet duodji/duodje, med intresse för gränsöverskridande samarbeten
  2. En slöjdare, konsthantverkare eller konstnär med intresse för slöjdpraktiker och gränsöverskridande samarbeten

 

Vem söker vi?

Vi söker dig som är särskilt intresserad av samarbete som praktik, och är nyfiken på att under en koncentrerad tid pröva ditt hantverksmässiga utövande i relation till den specifika kontext som är Jokkmokk. På Samernas och på Ájtte finns en gedigen kunskap och förankring i det samiska hantverket, kulturarvsfrågor, ekologi och bevarande av minoritets och urfolkskultur. Vi söker dig som är intresserad av någon eller flera av dessa ingångar och önskar pröva omsätta dem genom konstnärliga metoder och idéer. Det finns inget krav på att vistelsen ska resultera i en färdig produktion, snarare uppmuntrar vi deltagarna till att använda situationen för att arbeta öppet experimenterande och undersökande. Tillsättning görs i en urvalsprocess med representanter från Slöjd Stockholm och de två samarbetsparterna.

Det två stipendiaterna uppmuntras att arbeta experimenterande och i dialog med Ájttes permanenta samling, vilken sedan juni 2019 inkluderar den nyöppnade utställning ”Duodje – Samiskt hantverk” med över 450 föremål av olika hantverkare och konstnärer. Nya konsthantverksföremål speglas mot äldre föremål, historia och utveckling berättar om betydelsen av duodji. Förhoppningen är också att skapa ett utbyte mellan de två residensdeltagarna, i syfte att lära sig av varandras respektive hantverkskunnande, erfarenheter och metoder.

Skicka in ansökan senast den 28 juli

Ansökan ska innehålla ett projektförslag/förslag till hur residenstiden ska användas och
en kortfattad beskrivning av din praktik vilken skickas senast den 28 juli 2019 till:
slojdresidens@stockholmslansmuseum.se

Föreläsningar och workshoppar

Under residensperioden kommer vi att inom ramen för det publika programmet arrangera föreläsningar och workshoppar tillsammans med våra samarbetspartner. Utöver detta finns utrymme för att utveckla ytterligare publika program kopplade till de två residensdeltagarnas arbete, eventuellt genom samarbete med studenterna vid Samernas inför deras utställning på Jokkmokks marknad, februari 2020. Parallellt arrangeras också ett publikt program i Stockholm, genom växelverkan med aktiviteterna som äger rum i Jokkmokk.

Om Slöjd Stockholms residensprogram

Residensprogrammet är en del av en långsiktig utveckling av en publik plattform för att undersöka, lyfta fram och diskutera slöjd och hantverk, samt ställa frågor kring det handgjorda och dess roll och relevans i vår samtid. Programmet är ambulerande och genomförs i samarbete med lokala och regionala samarbetsparter. Med en verksamhet som rör sig mellan olika platser kan detta bidra till att pröva nya sammanhang och former för både utövande praktik och utveckling av samtalet kring det handgjorda.

Om Samernas utbildningscentrum

Sámij åhpadusguvdásj/Samernas utbildningscentrum är en skola med gamla anor. Sedan starten 1942 har skolan med det dåvarande namnet Samernas Folkhögskola gett utbildningar till det samiska folket och skolan har haft en mycket stor betydelse för det samiska samhället och har genom åren format många samer i deras fortsatta arbetsliv. Samernas Utbildningscentrum/Sámij åhpadusguovdásj är organiserad som en stiftelse med Svenska Samernas Riksförbund (SSR), Same Ätnam samt Jokkmokks Kommun som stiftelsebildare.

Skolans övergripande syfte är att gagna samernas sak och särskilt att främja samisk utbildningsverksamhet. Sámij åhpadusguovdásj kan sägas ha en dubbel målsättning. Dels ska den ge enskilda samer en utbildning anpassad till deras behov och önskemål och dels ska den svara för en allmän kursverksamhet och genom samverkan med folkbildningsorganisationer och andra institutioner sprida kunskaper om samerna till en vid krets av människor. Idag är antalet studenter cirka 150 till antalet. Skolan ger utbildning i duodji/duodje (Skinn, textil, trä/horn), samiska språk: nord-, lule-, ume- och sydsamiska, rennäring och samiskt mathantverk.

Om Ájtte, Svenskt Fjäll- och Samemuseum

Ájtte är huvudmuseum för den samiska kulturen, specialmuseum för fjällkedjans natur och kultur samt ett informationscentrum för fjällturisten. Ájtte berättar om människan i sin miljö om natur och kultur i ett ekologiskt helhetsperspektiv. Museet har tre uppgifter att arbeta med; fjällregionens natur och kultur, den samiska kulturen och fjällinformation för turister. Ájttes kulturhistoriska föremålssamlingar speglar museets verksamhet som fjällmuseum och samiskt huvudmuseum i Sverige. Stommen i samlingen är föremål med anknytning till samiskt liv. Målet är att Ájtte ska ha samiska föremålssamlingar som geografiskt täcker verksamhetsområdet och som speglar den materiella och kulturella mångfalden från olika tider fram till nutid

Slöjd Stockholm är initiativtagare och ansvariga för projektets genomförande. Slöjd Stockholms residensprogram finansieras av Statens Kulturråd och Nämnden för hemslöjdsfrågor. Ansvarig för projektets utveckling är Slöjd Stockholms verksamhetsledare Andreas Sohlberg, programmet 2019 utvecklas och samordnas av Emily Fahlén och Asrin Haidari som också är konstnärliga ledare för Luleåbiennalen 2020.

 

 

Läs mer på Stockholms länsmuseums hemsida

Språkstudier

Språkstudier

Slöjdlinjen

Slöjdlinjen

Rennäringslinje

Rennäringslinje