Kan ditt ärende göras per telefon?

18 mars, 2020 / Nyheter

Vi på Sámij åhpadusguovdásj försöker begränsa antalet fysiska kontakter och möten där det är möjligt.
Har du frågor som går att ta per telefon är du välkommen att ringa till 0971-440 00.
Vår administratör hänvisar dig vidare, om hon inte kan svara på din fråga.

Tack!

Sámij åhpadusguovdásj information om Covid-19

13 mars, 2020 / Nyheter

Eget ansvar; det kommer ny information löpande. Håll koll på nya uppdateringar från Folkhälsomyndigheten.

Jokkmokks kommun har regelbundna samverkansmöten med Region Norrbotten.

Ledningsgruppen håller sig uppdaterad enligt följande källor; Folkhälsomyndigheten, 1177 och Jokkmokks kommun.

 

Tänk på att:

 • Ha koll på folkhälsomyndighetens hemsida: www.folkhalsomyndigheten.se/nyacoronavirus.
  Anhöriga eller bekanta ska inte besöka äldreboenden, vård- och sjukinrättningar om de har symptom i luftvägarna som halsont, hosta, feber. Detta gäller även personal. Generellt gäller att undvika onödiga besök på äldreboenden och liknande samt hos åldringar i hemmet.
 • Tvätta händerna ofta och noggrant med tvål och vatten (handsprit om det inte finns tillgång till handtvätt).
 • Hosta och nys i armveck eller i pappersnäsduk.
 • Stanna hemma om du är sjuk.
 • Ring 113 13 vid frågor.
 • Är du sjuk och misstänker detta virus, ring 1177 Vårdguiden.
 • Personal inom vården följer basala hygienrutiner.
 • Undvik ryktesspridning.

 

Enligt Folkhälsomyndigheten om bl.a resor och sjukdom 

Enligt Folkhälsomyndighetens bedömning finns, ur ett smittskyddsperspektiv, i dagsläget ingen anledning att friska elever som återkommer från en resa ska stanna hemma från skolan.

Samma sak gäller för personal, oavsett i vilka områden de har rest. Elever och personal som har rest i områden där coronaviruset sprids behöver alltså inte stanna hemma, men bör vara uppmärksamma på symtom som hosta, andningssvårigheter eller feber. Vid uppvisande av sådana symtom ska eleven eller personalen vara hemma och 1177 Vårdguiden kontaktas via telefon.

Det är huvudmannen, det vill säga kommunen för kommunala skolor och styrelsen för fristående skolor, som har arbetsgivar- och arbetsmiljöansvar för skolorna. De fattar beslut i frågor kopplade till arbetsgivar- och arbetsmiljöansvaret och Folkhälsomyndighetens bedömning kan därför tjäna som underlag för sådana beslut.
Ett giltigt skäl för att inte gå till skolan är om en elev har blivit sjuk eller om eleven (t.ex. via smittspårning) bedömts vara i riskzonen för smitta efter kontakt med en infekterad individ och därför fått instruktion om hemkarantän.

 

Symptom: 

 • Torrhosta
 • Feber
 • Halsont
 • Huvudvärk
 • Muskel- och ledvärk
 • Andningsbesvär
  Symtomen är ofta lindriga och kan påminna om vanlig förkylning. De kommer oftast två till fem dagar efter att man har blivit smittad. Ibland kan det dröja upp till 14 dagar.
  En del får svårare besvär, som lunginflammation.

Anmälningspliktig sjukdom:
Covid-19 är en sjukdom som omfattas av smittskyddslagen. Det innebär att en person som tror att hen har covid-19 har en skyldighet att kontakta vården så fort som möjligt.

Lulesamisk kurs för nybörjare steg 5, JSA-NJ 5

11 februari, 2020 / Nyheter

Lulesamisk kurs för nybörjare steg 5, JSA-NJ 5

 

Kurskod
JSA-NJ 5

Upplägg
Kursen genomförs dagtid mellan kl. 8.10-15.45 under tre veckor med träffar.
Vecka 17    (mån-fre)
Vecka 22    (mån-fre)
Vecka 24    (mån-tor)

 

Kursstart: 20 april 2020.

Kursslut: 26 juni 2020.

Kurstimmar: 112 tim

Kursavgift: 1200 kr

 

Sista ansökningsdag 8 mars 2020 för dig som tänker söka korttidsstudiebidraget från Sametinget.
Sen anmälan öppen fram till 5 april 2020 (ej möjligt att söka Sametingets korttidsstudiebidrag.

 

Innan kursstart förväntas Du spendera ca 20 timmar med förberedande studier.

När kursavgiften är betald får Du tillgång till kursens digitala material.

 

Kursen omfattar olika moment som löper parallellt genom hela kursen. Momenten behandlar språkets uppbyggnad, läs-, skriv- tal- och hörförståelse. Även praktiska övningar förekommer där du praktiserar språket muntligt, och även skriftligt.

Mellan första och andra kursveckan förväntas Du spendera ca 15 timmar med att genomföra uppgifter, mellan andra och sista kursveckan 5 timmar.

Kursmål

 • Kunna samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter.
 • Kunna skriva med språklig variation och använda grundläggande regler för språkriktighet.
 • Kunna sammanfatta olika texters innehåll.

 

Se kursplan för mer detaljer:

Samiska, årskurs 9 inom ramen för samiska som första språk:

https://www.skolverket.se/undervisning/sameskolan/laroplan-och-kursplaner-i-sameskolan/laroplan-lsam11-for-sameskolan-samt-for-forskoleklassen-och-fritidshemmet-i-vissa-fall?url=1530314731%2Fcompulsorycw%2Fjsp%2Fsubject.htm%3FsubjectCode%3DGRSMSMI01%26tos%3Dgrsam%26p%3Dp&sv.url=12.5dfee44715d35a5cdfa8d39#anchor1

 

Plattform
Kursen använder Googles digitala verktyg som plattform.

 

Förkunskapskrav
Lulesamiska nybörjarkurs JSA-NJ 4 eller motsvarande.
Förkunskaper styrks med betyg, intyg eller personligt brev.

 

Vid ansökan bifogas

 • betyg eller intyg från tidigare kurs i lulesamiska
 • personligt brev där du konkret beskriver dina språkkunskaper i lulesamiska

 

Urvalsprocess

 • först till kvarn
 • personligt brev

 

Anmälan till alla våra kurser är bindande, efter att du tackat Ja till din plats.

Kursavgiften faktureras och efter betalning av kursavgift får du tillgång till kursmaterial.

Avhopp från kurs debiteras med 75% av kursavgiften, om kursen blir av.

Giltiga skäl för att ej deltaga på kurs är sjukdom, vilket ska styrkas med läkarintyg.

Våra kurser i samiska är studiestödsberättigade för Sametingets korttidsstudiebidrag.