Sámij åhpadusguovdásj information om Covid-19

13 mars, 2020 / Nyheter

Eget ansvar; det kommer ny information löpande. Håll koll på nya uppdateringar från Folkhälsomyndigheten.

Jokkmokks kommun har regelbundna samverkansmöten med Region Norrbotten.

Ledningsgruppen håller sig uppdaterad enligt följande källor; Folkhälsomyndigheten, 1177 och Jokkmokks kommun.

 

Tänk på att:

 • Ha koll på folkhälsomyndighetens hemsida: www.folkhalsomyndigheten.se/nyacoronavirus.
  Anhöriga eller bekanta ska inte besöka äldreboenden, vård- och sjukinrättningar om de har symptom i luftvägarna som halsont, hosta, feber. Detta gäller även personal. Generellt gäller att undvika onödiga besök på äldreboenden och liknande samt hos åldringar i hemmet.
 • Tvätta händerna ofta och noggrant med tvål och vatten (handsprit om det inte finns tillgång till handtvätt).
 • Hosta och nys i armveck eller i pappersnäsduk.
 • Stanna hemma om du är sjuk.
 • Ring 113 13 vid frågor.
 • Är du sjuk och misstänker detta virus, ring 1177 Vårdguiden.
 • Personal inom vården följer basala hygienrutiner.
 • Undvik ryktesspridning.

 

Enligt Folkhälsomyndigheten om bl.a resor och sjukdom 

Enligt Folkhälsomyndighetens bedömning finns, ur ett smittskyddsperspektiv, i dagsläget ingen anledning att friska elever som återkommer från en resa ska stanna hemma från skolan.

Samma sak gäller för personal, oavsett i vilka områden de har rest. Elever och personal som har rest i områden där coronaviruset sprids behöver alltså inte stanna hemma, men bör vara uppmärksamma på symtom som hosta, andningssvårigheter eller feber. Vid uppvisande av sådana symtom ska eleven eller personalen vara hemma och 1177 Vårdguiden kontaktas via telefon.

Det är huvudmannen, det vill säga kommunen för kommunala skolor och styrelsen för fristående skolor, som har arbetsgivar- och arbetsmiljöansvar för skolorna. De fattar beslut i frågor kopplade till arbetsgivar- och arbetsmiljöansvaret och Folkhälsomyndighetens bedömning kan därför tjäna som underlag för sådana beslut.
Ett giltigt skäl för att inte gå till skolan är om en elev har blivit sjuk eller om eleven (t.ex. via smittspårning) bedömts vara i riskzonen för smitta efter kontakt med en infekterad individ och därför fått instruktion om hemkarantän.

 

Symptom: 

 • Torrhosta
 • Feber
 • Halsont
 • Huvudvärk
 • Muskel- och ledvärk
 • Andningsbesvär
  Symtomen är ofta lindriga och kan påminna om vanlig förkylning. De kommer oftast två till fem dagar efter att man har blivit smittad. Ibland kan det dröja upp till 14 dagar.
  En del får svårare besvär, som lunginflammation.

Anmälningspliktig sjukdom:
Covid-19 är en sjukdom som omfattas av smittskyddslagen. Det innebär att en person som tror att hen har covid-19 har en skyldighet att kontakta vården så fort som möjligt.