Sámij åhpadusguovdásj lulesamisk-svensk ordboksapp.

19 maj, 2016 / Nyheter

Sámij åhpadusguovdásj är en utbildningsinstitution för det samiska folket.

Skolan har varit verksam i över 70 år och med den digitala tekniken lanseras en lulesamisk ordboksapp till mobilen .

I samarbete med Samiskt språkcentrum har skolan nu framställt en lulesamisk – svensk ordboksapp, som kan laddas ner gratis i iOS- och Androidformat.

Det lulesamiska ordboksmaterialet är framtaget av Olavi Korhonen, fd professor i samiska vid Umeå universitet som tog fram materialet på 70-talet för en lulesamisk ordbok, som nu är grunden till den reviderade ordbok som nu tillgängliggörs i mobilappen.

  • Denna lulesamiska ordboksapp är verkligen efterlängtad. Mobilappen blir verkligen ett hjälpmedel i undervisningen för eleverna som är enkel att använda även utan internetuppkoppling, säger den lulesamiska läraren vid Sámij Åhpadusguovdásj, Katarina Spiik Skum.

Det lulesamiska ordboksmaterialet har framställts som en arbetsversion under åren 2004-2006. År 2008 inleddes ett projekt för färdigställande av materialet till en ordbok men arbetet har av olika anledningar försenats.

  • Desto mer glädjande är det nu när ordboksmaterialet har kunnat publiceras. Samernas utbildningscentrum får framförallt tacka Olavi Korhonen för detta värdefulla ordboksmaterial samt alla bidragsgivare och korrekturläsare som möjliggjort att denna ordbok kunnat tillgängliggöras som en app i mobiltelefoner och surfplattor, säger Britt-Inger Tuorda, rektor Sámij åhpadusguovdásj.

För mer information:

Britt-Inger Tuorda, rektor Sámij åhpadusguovdásj, tel 0971-44002

Bakgrund.

Sámij åhpadusguovdásj är en utbildningsinstitution för det samiska folket. Skolans ambitioner är att finna former för sin verksamhet som täcker de behov den samiska befolkningen har.

Huvudman för skolan är stiftelsen Sámij åhpadusguovdásj/Samernas utbildningscentrum i Jokkmokk.

Stiftelsen förvaltas och företräds av en styrelse, som består av sju ordinarie ledamöter med sju personliga suppleanter, av vilka Jokkmokks kommun utser tre, Svenska samers riksförbund, (SSR) samt Same Ätnam (SÄ) två ledamöter vardera. Sáminuorra, har en ledamotsplats som fördelas mellan SSR och Sameätnam.  Styrelsens ledamöter utses för fyra år i taget. Styrelsen utser inom sig ordförande och vice ordförande.

Skolans uppdrag och målsättning

Skolans uppdrag är:

”Samernas utbildningscentrum ger alla samer möjlighet att växa i sin kultur.”

Skolans kärnverksamhet är utbildning.

Sámij åhpadusguovdásj är den enda samiska utbildningsinstitution för vuxna samer i Sverige, vilket gör skolan unik. Sámij åhpadusguovdásj har en nyckelroll i att förmedla kunskap och via utbildning stärka samers identitet och samiska traditioner, hantverk, språk och näringar. Skolan har en viktig roll att vara en samisk arena i samhället.

 

lulesamisk ordbok


Språkstudier

Språkstudier

Slöjdlinjen

Slöjdlinjen

Rennäringslinje

Rennäringslinje

Projekt

Projekt