Samiskt mathantverk har utökad ansökningstid till 27 maj 2018

25 april, 2018 / Nyheter

Samiskt mathantverk har utökad ansökningstid till 27 maj 2018

En 1 årig praktisk inriktad spetsutbildning för dig som är intresserad av mattillredning och samiska mattraditioner.

I samarbete med Yrkeshögskolan startar vi nu den uppmärksammade utbildningen 20 augusti för andra och sista beviljade året. Utbildningens upplägg bygger på traditionell samisk mathållningskunskap när det gäller växter, renkött och fisk. Uppläggningen innebär exempelvis praktisk insamling av råvarorna i naturen och praktisk slakt både traditionellt och industriellt till innovativ produktutveckling.  Läs mer


Språkstudier

Språkstudier

Slöjdlinjen

Slöjdlinjen

Rennäringslinje

Rennäringslinje

Projekt

Projekt