Vårterminen 2018. På plats: Sydsamiska:

8 december, 2017 / Nyheter

Vårterminen 2018. På plats:
Sydsamiska:

ÅASA-NJ 2: Kurs med focus på tal, för nybörjare. 112 h. Kursen startar 14/3 och avslutas 17/5.

Undervisning v. 11, 12, 15, 16, 17, 20, 21 onsdag-torsdag

Det finns möjlighet att korttidsstudiebidrag från Sametinget för studier på dessa kurser. Det finns även möjlighet att söka

bidrag för resa och boende. KOM IHÅG! Ansökan måste vara Sametinget till handa 30 dagar innan kursen startar.

Läs mer: www.sametinget.se/studiebidrag


Språkstudier

Språkstudier

Slöjdlinjen

Slöjdlinjen

Rennäringslinje

Rennäringslinje

Projekt

Projekt