Samij Åhpadusguovdásj/Samernas Utbildningscentrum

skolhus[1]

Innehåll
Allmänt om skolan
Historik
Stiftelsen & Ekonomi
Skolans uppdrag och målsättning
Lokaler
Styrelseinstruktion
Kvalitetspolicy
Miljöpolicy
Jämställdhetsplan
Krisplaner

Allmänt om skolan
Sámij åhpadusguovdásj är en samisk utbildningsinstitution med gamla anor. Sedan starten 1942 har skolan med det dåvarande namnet Samernas Folkhögskola gett utbildningar till det samiska folket. Skolan har haft en mycket stor betydelse för det samiska samhället.

Stiftelsen Samernas utbildningscentrum samt ekonomi
Samernas Utbildningscentrum/Sámij åhpadusguovdásj  är en samisk utbildningsinstitution, organiserad som en stiftelse med SSR, Svenska Samernas Riksförbund, Same Ätnam samt Jokkmokks Kommun som stiftelsebildare. Stiftelsens stadgar styr verksamheten.

Skolan har en särskild ordning och har ett statsbidrag som direkt kanaliseras till skolan. Sámij åhpadusguovdásj har ej krav att ha en allmän linje vilket andra folkhögskolor har. Övriga finansiärer till skolan är Jokkmokks kommun samt Landstinget i Norrbotten. Övriga intäkter är projektbidrag, bokförsäljning, hyresintäkter etc. Omsättningen ligger kring 12 500 000kr/år.

Skolans uppdrag & målsättning
Vårt övergripande mål är att bäst gagna samernas sak och vi har till uppgift att särskilt främja samisk utbildningsverksamhet. Sámij åhpadusguovdásj kan sägas ha en dubbel målsättning. Dels ska den ge enskilda samer en utbildning anpassad till deras behov och önskemål och dels ska den svara för en allmän kursverksamhet och genom samverkan med folkbildningsorganisationer och andra institutioner sprida kunskaper om samerna till en vid krets av människor.

Lokaler
Verksamheten bedrivs i egna moderna lokaler och verkstäder. Skolan har egen matsal (vilande under 2004) med ett ändamålsenligt kök och elevhem med rum för våra elever och gästlärare. Elevhemmet är nyrenoverat under sommaren 2004. Se byggnaderna i bild på länken ”området” på skolans huvudsida.

Kvalitetspolicy
Sámij åhpadusguovdásj ska bedriva ett aktivt kvalitetsarbete genom att

Miljöpolicy
Vår miljöpolicy syftar till att minska påverkan på miljön och minimera negativ miljöpåverkan. Som samisk institution har vi gamla traditioner och värderingar att vårda vad det gäller hänsyn till naturen och miljön. Sámij åhpadusguovdásj ska vara ett föredöme i miljöarbetet och verka för en hållbar utveckling.

Jämställdhetsplan
Sámij åhpadusguovdásj har som mål med sitt jämställdhetsarbete att ingen diskriminering som grundar sig på könstillhörighet eller etnisk tillhörighet ska förekomma.

Krisplaner
Skolans krisplaner tar upp konflikt,mobbning, dödsfall/olyckor samt missbruk.

Språkstudier

Språkstudier

Slöjdlinjen

Slöjdlinjen

Rennäringslinje

Rennäringslinje

Projekt

Projekt