Biegganjunážat – ett unikt utbildningsprojekt

Sámij åhpadusguovdásj i samverkan med Bokenskolan och rennäringsutbildningar på norsk- och finsk sida har startat Biegganjunážat.

Läs me om projektet under fliken Prošeavttat-projekt. Under veckan 2016-02-15–19 samlas rennäringselever från svensk-, finsk- och norsk sida till en intressant utbildningsvecka med temat ”Renskötsel och rovdjur”.

Projektet Biegganjunážat är ett interreg-Nord-projekt och pågår under perioden 2015-08–2018-05.interreg_Nord_SV_RGB

Språkstudier

Språkstudier

Slöjdlinjen

Slöjdlinjen

Rennäringslinje

Rennäringslinje

Projekt

Projekt