Samiskt Mat och Hantverk

Utbildningen Samiskt mathantverk är en praktiskt inriktad 1 årig eftergymnasial spetsutbildning på 40 veckor varav 16 veckor på distans. Utbildningen bygger på Restaurang och livsmedelsprogrammet på gymnasiet. Utbildningen är på 200 poäng och innehåller: Ekonomi och markandsföring (30p), LIA i 2 omgångar (30p totalt), Livsmedelsförädling (30p), Livsmedelslagstiftning (10p), Praktisk matlagning utifrån det samiska köket (40p), Samisk kultur och historia (5p), Samisk matkultur (30p), Specialarbete (5p).

Utbildningen har 10 platser och vänder sig till studenter med kunskaper som: Livsmedels- och näringslivskunskap, Produktutveckling (20p) Samisk kultur och historia, Samiska matkultur eller motsvarande.

Efter avslutad utbildning är det möjligt att arbeta som anställd på restaurang eller egen företagare ex inom turism. De kunskaper utbildningen leder till är ex: Slakt, råvarukunskap, förädling, livsmedelssäkerhet, praktisk matlagning, samisk matkultur och historia, marknadsföring och bugdetering.

Läs mer mat.samernas.se

 

Språkstudier

Språkstudier

Slöjdlinjen

Slöjdlinjen

Rennäringslinje

Rennäringslinje

Projekt

Projekt