Vad Samiskt mathantverksutbildning?

Utbildningen Samiskt mathantverk är en praktiskt inriktad 1 årig eftergymnasial spetsutbildning på 40 veckor och har 10 platser. En del av kursinnehållet handlar om starta eget-kunskap som ekonomi, bokföring och markandsföring exempelvis via sociala medier, men du har ökat din anställningsbarhet betydligt om du väljer den vägen. Du kan även utveckla ditt egenkontrollprogram och HACCP som är ett grundkrav när man arbetar med professionell mathantering. Efter avslutad utbildning är det möjligt att arbeta inom restaurangnäringen, egen företagare som matkreatör, kock eller mathantverkare. De kunskaper utbildningen leder till är ex: Slakt, råvarukunskap, förädling, livsmedelssäkerhet, praktisk matlagning, samisk matkultur och historia, marknadsföring och bugdetering.

För mer detaljinformation kan du titta på kursplanerna: Kursplan MYH 2018

För att säkerställa högsta möjliga kvalitet i de olika kursmomenten använder vi oss av externa gästlärare som är etablerade professionella mathantverkare.

Eva Gunnare tar med studenterna i örter, bär och andra växters värld både när det gäller insamling och tillredning både traditionellt som innovativt.

Johan Lans och Kristoffer Åström visar hur man kan laga utsökta menyer baserade på lokala råvaror på nya sätt.

Elli Karin Pavval, Per Huuva och Máret Ravdna Buljo förmedlade gammal traditionell matkonst, för att nämna några.
 

När det gäller alla möjliga sätt att tillvarata och tillreda fisk har Ingrid Pilto och Jonne Nutti varit gästlärare.

Sonja Kuoljok, en känd svampexpert, har bidragit med både svampexkursion och tillredningskunskap.

Björn Ylipää har visat på betydelsen av berättelsen, (s.k. ”storytelling”) för att öka måltidsupplevelsen.

Kenneth Åkerlund en känd lokal källarmästare med internationell kompetens.

För att synliggöra studenternas egen utvecklingsprocess skriver de löpande veckobrev där erfarenheter och synpunkter noteras.

En student säjer: ”Här har jag blivit mer insatt i örter, bär och svamp men också fisk, slakt och traditionell inälvsmat”

En annan säjer: ”Att få gå på Samernas, bo på mysigt elevhem och hålla på med mat är en oslagbar kombo.”

Vad är en Yh-utbildning?

Samarbetet med Yrkeshögskolan innebär att utbildningen är eftergymnasial och CSN-grundande. Utbildningar som sker under Yrkeshögskolan innebär generellt att 9 av 10 får arbete efter avslutad utbildning.

För mer information se: Läs mer

Utbildningen är inriktad på praktisk tillämpning och under sammanlagt 6 veckor gör studenten praktik (Lärande i arbete) hos professionella kreatörer i branschen både lokalt och i hela landet eller utomlands.

För mer information om LIA se:  Läs mer

Språkstudier

Språkstudier

Slöjdlinjen

Slöjdlinjen

Rennäringslinje

Rennäringslinje

Projekt

Projekt