Slöjdlinjerna

Ansökningar som är kompletta och inkomna i tid behandlas.

Ansökan ska innehålla:

Slöjdlinjen årskurs 2

Följande urvalskriterier används för slöjdlinjerna:

  1. Bra gymnasiebetyg är meriterande.
  2. Övrig utbildning inom konst, hantverk och konsthantverk är meriterande.
  3. Erfarenhet av eget slöjdande är meriterande.

Vid antagningen eftersträvas:

Jämn områdesspridning och åldersfördelning.

Språkstudier

Språkstudier

Slöjdlinjen

Slöjdlinjen

Rennäringslinje

Rennäringslinje

Projekt

Projekt