Slöjdlinjerna

Ansökan ska innehålla:

Ansökningar som är kompletta och inkomna i tid behandlas.

 

Följande urvalskriterier används för slöjdlinjerna:

Vid antagningen eftersträvas jämn områdesspridning och ålders- och könsfördelning.

Slöjdlinjen årskurs 2:

 

Språkstudier

Språkstudier

Slöjdlinjen

Slöjdlinjen

Rennäringslinje

Rennäringslinje