Språklinjerna

Ansökningar som är kompletta och inkomna i tid behandlas.

Ansökan ska innehålla:

För personligt brev:
-Skriv kortfattat om dig själv.
-Berätta om dina förväntningar på språklinjen och om dina språkkunskaper.

Språkstudier

Språkstudier

Slöjdlinjen

Slöjdlinjen

Rennäringslinje

Rennäringslinje

Projekt

Projekt