Språklinjerna

Ansökningar som är kompletta och inkomna i tid behandlas.

Ansökan ska innehålla:

För personligt brev:
-Skriv kortfattat om dig själv.
-Berätta om dina förväntningar på språklinjen och om dina språkkunskaper.


UBMSA-NJ 1 – Nybörjarkurs i umesamiska

Kursinnehåll

Kursen baseras främst på muntlig kommunikation men innefattar även läs- och skrivövningar. Övningarna baseras utifrån vardagen.

Kurstid

Kursen startar vecka 39 och pågår till och med vecka 43.

Förkunskap

Inga förkunskaper krävs för denna kurs.


JSA-NJ 1 – Nybörjarkurs i lulesamiska

Kursinnehåll

Kursen baseras främst på muntlig kommunikation men innefattar även läs- och skrivövningar. Övningarna baseras utifrån vardagen.

Kurstid

Kursen startar vecka 43. I vårt ansökningsformulär finns tre alternativ gällande kurstider. Dessa tas i beaktande vid fastställande av kurstiderna.

Förkunskap

Inga förkunskaper krävs för denna kurs.

 

Språkstudier

Språkstudier

Slöjdlinjen

Slöjdlinjen

Rennäringslinje

Rennäringslinje