renskotare

 

 


Boazodoallu/Boatsojäládus/Båatsoejieleme –  Rennäring

Utbildningen vänder sig till Dig som vill lära dig mer om rennäringen. Utbildningen stärker dels de traditionella kunskaperna dels dina kunskaper inom modernt småföretagande.

❖    Utbildningen vänder sig till dig som vill lära dig mer om rennäringen.

❖    Vid ansökan är det bra om du har förslag på en mentor.

❖    Ansökningar som är kompletta och inkomna i tid behandlas.

 

Antagningsvillkor

Ansökan ska innehålla:

❖   Fullständiga gymnasiebetyg eller dokument från annan likvärdig utbildning.

❖   Gymnasieelever som går sista terminen får ansöka med sitt senaste gymnasiebetyg och komplettera med avgångsbetyget.

❖    Personligt brev:
– Skriv kortfattat om dig själv.
– Berätta om dina förväntningar på rennäringslinjen och om dina erfarenheter inom rennäringen.

Kursavgift
Se under länken ”Om skolan – Att studera på Samernas”. Läroböcker, studie- och slöjdmaterial bekostas av eleven.