renskotare

 

Boazodoallu/Boatsojäládus/Båatsoejieleme –  Rennäring

Utbildning inom rennäring vänder sig till Dig som vill lära dig mer om rennäringen, och har som syfte att stärka traditionell kunskap såväl som att ge verktyg och kunskap för samtida renskötsel och företagande.
Utbildning inom rennäring ges i form av moduler, det vill säga kortkurser, i varierande längd.

Kurserna riktar sig även till Dig med beviljat startstöd inom rennäring där du kan få den tillgodoräknad som utbildning inom rennäring (bifoga en kopia av beslut för startstöd från Sametinget vid anmälan).
Vid kurser med stort intresse lämnar vi förtur till Dig med startstöd, därefter tilldelar vi plats genom urvalsprocessen “först till kvarn”. Tänk därför på att göra din ansökan så snart som möjligt.

För mer information om vad som kan vara bra att tänka på vid ansökan, och ansökan till kurser görs under flikarna UTBILDNINGAR, ANSÖKAN KURSER.