renskotare

Boazodoallu/Boatsojäládus/Båatsoejieleme –  Rennäringslinje 

Blocken  ekonomi, rennäringskunskap, samhällskunskap, arbetsmiljö samt deltagande i samverkanskurser inom vårt projekt ”Biegganjunážat” (läs om projektet under fliken ”Projekt”) ger en stabil grund för dig som renskötare.

Utbildningen vänder sig till Dig som vill lära dig mer om rennäringen. Utbildningen stärker dels de traditionella kunskaperna dels dina kunskaper inom modernt småföretagande.

För mer information kontakta rektor Britt-Inger Tuorda, 0971-440 02

❖    Utbildningen vänder sig till dig som vill lära dig mer om rennäringen.

❖    Vid ansökan är det bra om du har förslag på en mentor.

❖    Ansökningar som är kompletta och inkomna i tid behandlas.

 

Antagningsvillkor

Ansökan ska innehålla:

❖   Fullständiga gymnasiebetyg eller dokument från annan likvärdig utbildning.

❖   Gymnasieelever som går sista terminen får ansöka med sitt senaste gymnasiebetyg och komplettera med avgångsbetyget.

❖    Personligt brev:
– Skriv kortfattat om dig själv.
– Berätta om dina förväntningar på rennäringslinjen och om dina erfarenheter inom rennäringen.

Kursavgift
Se under länken ”Om skolan – Att studera på Samernas”. Läroböcker, studie- och slöjdmaterial bekostas av eleven.

Övrigt
Du som läser måste ha tillgång till egen pc med Internetanslutning.
Kombinera gärna rennäringsutbildningen med att läsa samiska kvartsfart. Se vidare under länken Giella – språklinjen.

 

Språkstudier

Språkstudier

Slöjdlinjen

Slöjdlinjen

Rennäringslinje

Rennäringslinje