Distansutbildningar på Samernas

fikapaus

Samernas har flera utbildningar på distans, speciellt inom de samiska språken och rennäringskurserna. Flertalet av utbildningarna har fysiska träffar men nätkurserna är helt utan träffar.

Vi använder fronter som utbildnings plattform

 

 

Språkstudier

Språkstudier

Slöjdlinjen

Slöjdlinjen

Rennäringslinje

Rennäringslinje