slojdlinje

Duodji/Duodje/Vätnoe – Slöjdlinjen 1-2 år

Målet i utbildningen samiskt hantverk/duodje, är att ge grunderna i duodje/hantverket och utveckla kunskaperna inom duodje hos varje student.

Gästlärare ger specialundervisning.

Inriktningar
– Skinn/textil nord
– Skinn/textil lule
– Skinn/textil syd
– Trä/horn

Slöjdlinjens kurser
– Duodji
– Samiska
– Samisk historia & kultur

 

Antagningsvillkor

Ansökningar som är kompletta och inkomna i tid behandlas.

 

 

❖    Slöjdlinjen årskurs 2

–       Elever som gått år ett måste göra en ansökan för att få möjligheten att gå årskurs två.

–       Godkänt studieresultat från årskurs ett är en förutsättning för antagning till årskurs två.

 

Följande urvalskriterier används för slöjdlinjerna:

Vid antagningen eftersträvas jämn områdesspridning och ålders- och könsfördelning.

Kursavgift
Se info på undersidan ”Att studera på Samernas”.

Läroböcker, studie-och slöjdmaterial bekostas studenten själv.