slojdlinje

Duodji/Duodje/Vätnoe – Slöjdlinjen 1-2 år

Målet i utbildningen samiskt hantverk/duodje, är att ge grunderna i duodje/hantverket och utveckla kunskaperna inom duodje hos varje student.

Gästlärare ger specialundervisning.

Inriktningar
– Skinn/textil nord
– Skinn/textil lule
– Skinn/textil syd
– Trä/horn

Slöjdlinjens kurser
– Duodji
– Samiska
– Samisk historia & kultur

 

Antagningsvillkor

❖    Ansökningar som är kompletta och inkomna i tid behandlas.

Ansökan ska innehålla:

❖    Fullständiga gymnasiebetyg eller dokument från annan likvärdig utbildning.

❖    Gymnasieelever som går sista terminen får ansöka med sitt senaste gymnasiebetyg och komplettera med avgångsbetyget.

❖    Bifoga handlingar från övrig utbildning inom konst, hantverk och konsthantverk.

❖    Ett personligt brev.

–       Skriv kortfattat om dig själv.

–       Berätta vilken områdestradition du tillhör.

–       Berätta om dina förväntningar om slöjdlinjen och varför du söker.

–       Berätta om dina erfarenheter av samiskt hantverk.

–       Bifoga max två bilder på något som du har slöjdat eller skapat själv.

❖    Du ska ange en referensperson:
Det är en person som känner dig, t ex lärare, arbetsledare, idrottsledare eller någon från en förening du är aktiv i. Släkt eller vänner godtas ej. Glöm inte att fråga om du får ange personen som referens och lämna ut dennes telefonnummer.

❖    Slöjdlinjen årskurs 2

–       Elever som gått år ett måste göra en ansökan för att få möjligheten att gå årskurs två.

–       Godkänt studieresultat från årskurs ett är en förutsättning för antagning till årskurs två.

 

Följande urvalskriterier används för slöjdlinjerna:

1.      Bra gymnasiebetyg är meriterande.

2.      Övrig utbildning inom konst, hantverk och konsthantverk är meriterande.

3.      Erfarenhet av eget slöjdande är meriterande.

Vid antagningen eftersträvas:
Jämn områdesspridning och åldersfördelning.

Kursavgift
Se under länken ”Om skolan-Att studera på Samernas”. Läroböcker, studie-och slöjdmaterial bekostas av resp. elev.

 

Språkstudier

Språkstudier

Slöjdlinjen

Slöjdlinjen

Rennäringslinje

Rennäringslinje

Projekt

Projekt