slojdlinje

Duodji/Duodje/Vätnoe – Slöjdlinjen 1-2 år (under uppdatering)

Målet i utbildningen samiskt hantverk/duodje, är att ge grunderna i duodje/hantverket och utveckla kunskaperna inom duodje hos varje student.

Gästlärare ger specialundervisning.

Inriktningar
– Skinn/textil nord
– Skinn/textil lule
– Skinn/textil syd
– Trä/horn

Slöjdlinjens kurser
– Duodji
– Samiska
– Samisk historia & kultur

 

Kursavgift
Se info på undersidan ”Att studera på Samernas”.

Läroböcker, studie-och slöjdmaterial bekostas studenten själv.