sraklinje

Giella – samiska språkstudier

Tre språk
Samiskan är uppdelad i tre huvudsakliga språk: östsamiska, centralsamiska och sydsamiska. Dessa kallas ibland huvuddialekter. Inom dessa huvuddialekter finns ett flertal dialekter eller varieteter. I Sverige talas bland annat nordsamiska, lulesamiska, sydsamiska och umesamiska. De flesta äldre samer har aldrig fått lära sig läsa eller skriva på samiska. På grund av svenska statens tidigare språkpolitik via skolväsendet har språkbytet till svenska gått ganska fort.

källa: http://www.samer.se/1216

 

Samernas ger kortkurser i de samiska språken; nord-, lule-, ume- och sydsamiska.

Det finns kurser för samiska talande och för de som vill utveckla kunskaperna i samiska språket.

Kurserna är uppbyggda mot talet som grund för de som vill utveckla kunskaperna i samiska språket.

Samernas kommer att hålla kurserna i samiska på plats i Jokkmokk under läsåret 2017/2018.

De som söker kurserna kan söka korttidsstudiestöd från Sametinget.

Kurserna startar upp under förutsättning att det är nog antal sökande.

 

Antagningsvillkor

❖    Ansökningar som är kompletta och inkomna i tid behandlas.

Ansökan ska innehålla:

❖    Fullständiga grundskolebetyg .

❖    Personligt brev:

-Skriv kortfattat om dig själv.

-Berätta om dina förväntningar på språklinjen och om dina språkkunskaper.

Du ska vara minst 18 år.

Kursavgift
Se under länken ”Om skolan-Att studera på Samernas”. Läroböcker samt studiematerial står eleven själv för.

Kurser och kurskoder
Kortkurser i  ges i  nord-, lule-, ume- och sydsamiskavid  vid Sámij åhpaduguovdásj.

D = davvisámigiella / nord

J = julevsámegiella / lule

ÅA = åarjelsaemien-gïelen / syd

U = ubmejesamien / umesamiska

__________________________

A = nybörjare

S = samisktalande

 

Korttidsstudiebidrag för studier i samiska: Läs mer

Vårterminen 2018. På plats:

Nordsamiska:

DSA-NJ1: Kurs med focus på tal, för nybörjare. 112 h. Kursen startar 14/2 och avslutas 12/4.
Undervisning v. 7, 9, 11, 15

Onsdagar kl.8.10-15.45

Torsdagar kl.8.10-15.45

Undervisning v. 8, 12

Onsdagar kl.8.10-15.45

Torsdagar kl.8.10-15.45

Fredgar kl.8.10-15,.45

DSA-NJ2: Kurs med focus på tal, steg 2 nybörjare 112 h. Kursen startar 25/4 och avslutas 1/6.
Undervisning v 17

Onsdag kl.8.10-15.45

Torsdag kl.8.10-15.45

Undervisning v. 18, 20, 21, 22

Onsdagar kl. 8.10-15-45

Torsdagar kl.8.10-15.45

Fredag kl.8.10-15.45

DSS2: Grundkurs för samiskatalande. 112 h. Startar januari 2018

Det finns möjlighet att korttidsstudiebidrag från Sametinget för studier på dessa kurser. Det finns även möjlighet att söka bidrag

för resa och boende. KOM IHÅG! Ansökan måste vara Sametinget till handa 30 dagar innan kursen startar.

Läs mer: www.sametinget.se/studiebidrag

Lulesamiska:

JSA-NJ 2: Kurs med focus på tal, steg 2 nybörjare. 112 h. Startar februari 2018.

Undervisning på onsdagar-torsdagar v. 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15

Sydsamiska:

Sydsamiska:
ÅASA-NJ 2: Kurs med focus på tal, för nybörjare. 112 h. Kursen startar 14/3 och avslutas 17/5.

Undervisning v. 11, 12, 15, 16, 17, 20, 21 onsdag-torsdag

Det finns möjlighet att korttidsstudiebidrag från Sametinget för studier på dessa kurser. Det finns även möjlighet att söka

bidrag för resa och boende. KOM IHÅG! Ansökan måste vara Sametinget till handa 30 dagar innan kursen startar.

Läs mer: www.sametinget.se/studiebidrag

 

Umesamiska:

Talkurs för nybörjare i umesamiska planeras att starta under slutet av vårterminen 2018 eller början av höstterminen 2018.

USA NJ 1 – gör en ansökan!

Korttidsstudiebidrag för studier i samiska: Läs mer

Språkstudier

Språkstudier

Slöjdlinjen

Slöjdlinjen

Rennäringslinje

Rennäringslinje

Projekt

Projekt