sraklinje

Giella – samiska språkstudier

Samiska språket är en röd tråd i samisk kultur. Sámij åhpadusguovdásj /Samernas utbildningscentrum är en institution som verkar för en levande samisk språkmiljö.

Skolan erbjuder olika former av språkstudier enligt nedan. Välj den modell som passar Dig bäst! Kurserna startar upp under förutsättning att det är nog antal sökande.

 

Kurser på plats
Samernas kommer att hålla kurser i samiska via Internet och på plats i Jokkmokk under läsåret 2017/2018.

Distansutbildningar på kvartsfart (25%) ett år.
– Sydsamiska
Ett läsår omfattar totalt 36 veckor. 25% studiefart motsvarar 10 tim/veckan i nedlagt studietid vilket blir 360 timmar under läsåret.
I nätkursen läser studenten två steg i moderna språk under ett läsår. På grundnivå motsvarar detta steg 1-2.

Antagningsvillkor

❖    Ansökningar som är kompletta och inkomna i tid behandlas.

Ansökan ska innehålla:

❖    Fullständiga grundskolebetyg .

❖    Personligt brev:

-Skriv kortfattat om dig själv.

-Berätta om dina förväntningar på språklinjen och om dina språkkunskaper.

Du ska vara minst 18 år.

Kursavgift
Se under länken ”Om skolan-Att studera på Samernas”. Läroböcker samt studiematerial står eleven själv för.

Övrigt
Du ska ha tillgång till egen pc med internetanslutning .

Kurser och kurskoder
Kortkurser i lule-, syd- och nordsamiska ges vid Sámij åhpaduguovdásj.
Kurser via internet/distansutbildning 25%:

Korttidsstudiebidrag för studier i samiska: Läs mer

Nordsamiska:
På plats:

DSA-NJ 2: Kurs med focus på tal, steg 2 nybörjare. 112h. Startar september 2017.
Kurstider: V 35-38, 40-42
Onsdag: 8-16
Torsdag: 8-16

DSS 1: Grundkurs för samisktalande. 112 h. Startar november 2017.
Kurstider: V 45-46
Onsdag: 8-16
Torsdag: 8-16
Fredag: 8-15

V 47-50
Onsdag: 8-16
Torsdag: 8-16

På plats:
DSA-NJ 1: Kurs med focus på tal, för nybörjare. 112 h. Startar februari 2018.
DSA-Nj 2: Kurs med focus på tal, steg 2 nybörjare 112 h. Startar vt 2018.

Lulesamiska:
P
å plats:
JSA-NJ: Kurs med focus på tal, för nybörjare. 112h. Startar september 2017.
JSA-NJ 2: Kurs med focus på tal, steg 2 nybörjare. 112 h. Startar november 2017.
JSA-NJ 3: Kurs med focus på tal, fortsättning nybörjare. 112 h. Startar februari 2018.
JSS-1: Grundkurs för samisktalande. 112 h. Startar vt 2018.
JSA-NJ: v. 35-41: onsdag – torsdag kl. 8-16
JSA-NJ2: v. 44-50: onsdag – torsdag kl. 8-16

Sydsamiska:
På plats:
ÅAS-NJ: Kurs med focus på tal, för nybörjare. 112h. Startar sep 2017.

Nätkurs:
ÅASA 1: Grundkurs för nybörjare. Startar ht 2017.
ÅASA 2: Fortsättningskurs för nybörjare. Startar  ht 2017

Umesamiska:
Kortkurs 112 timmar.  Startar våren  2017.

Korttidsstudiebidrag för studier i samiska: Läs mer

Språkstudier

Språkstudier

Slöjdlinjen

Slöjdlinjen

Rennäringslinje

Rennäringslinje

Projekt

Projekt