sraklinje

Giella – samiska språkstudier

Tre språk
Samiskan är uppdelad i tre huvudsakliga språk: östsamiska, centralsamiska och sydsamiska. Dessa kallas ibland huvuddialekter. Inom dessa huvuddialekter finns ett flertal dialekter eller varieteter. I Sverige talas bland annat nordsamiska, lulesamiska, sydsamiska och umesamiska. De flesta äldre samer har aldrig fått lära sig läsa eller skriva på samiska. På grund av svenska statens tidigare språkpolitik via skolväsendet har språkbytet till svenska gått ganska fort.

källa: http://www.samer.se/1216

 

Samernas ger kortkurser i de samiska språken; nord-, lule-, ume- och sydsamiska.

Det finns kurser för samiska talande och för de som vill utveckla kunskaperna i samiska språket.

Kurserna är uppbyggda mot talet som grund för de som vill utveckla kunskaperna i samiska språket.

Samernas kommer att hålla kurserna i samiska på plats i Jokkmokk under läsåret 2017/2018.

De som söker kurserna kan söka korttidsstudiestöd från Sametinget.

Kurserna startar upp under förutsättning att det är nog antal sökande.

 

Antagningsvillkor

❖    Ansökningar som är kompletta och inkomna i tid behandlas.

Ansökan ska innehålla:

❖    Fullständiga grundskolebetyg .

❖    Personligt brev:

-Skriv kortfattat om dig själv.

-Berätta om dina förväntningar på språklinjen och om dina språkkunskaper.

Du ska vara minst 18 år.

Kursavgift
Se under länken ”Om skolan-Att studera på Samernas”. Läroböcker samt studiematerial står eleven själv för.

Kurser och kurskoder
Kortkurser i  ges i  nord-, lule-, ume- och sydsamiskavid  vid Sámij åhpaduguovdásj.

D = davvisámigiella / nord

J = julevsámegiella / lule

ÅA = åarjelsaemien-gïelen / syd

U = ubmejesamien / umesamiska

A = nybörjare

S = samisktalande

Kortkurserna är anpassade för Sametingets korttidsstudiestöd. Du kan få bidrag för boende, resa och studietid.

Du kan söka korttidsstudiestöd hos Sametinget.

Viktigt är att du lämnar in ansökan för korttidsstudiestöd en månad innan kursstart till Sametinget.

Korttidsstudiebidrag för studier i samiska: Läs mer

 

LÄSÅRET 2018/2019

Bli inspirerad att använda samiska i din vardag!

Utveckla dina språkliga kunskaper!

Kursstart för kortkurserna

Kursplats: Sámij åhpadusguovdásj/Jokkmokk

Syd- och umesamiska, om möjlighet kan utbildning ske på annan ort och även vid Sámij åhpadusguovdásj/Jokkmokk.

ht 2018: veckorna 36-42, 45-51

vt 2019: veckorna 2-9, 12-20

OBS! Eventuella ändringar kan ske.

OBS! Det finns möjlighet att söka korttidsstudiebidrag för studier i samiska via Sametinget.

 

Nordsamiska:

HÖSTTERMIN 2018

OBS! Kursen DSA-NJ 3 eller DSS 1 startas v 45 beroende på vilken av dem som har flest sökanden.

DSA-NJ 3: Kurs till dig som vill behärska mer samiska i din vardag. I kursen ingår muntliga och skriftliga övningar med vardagsteman.

DSA-NJ2: Kurs med fokus på tal, för nybörjare, steg 2. 112 h. Kurstid: veckorna 36-42.
Vill du börja prata samiska? Du förstår lite och kan några fraser men vill prata mer i din vardag. Då är kurs DSA-NJ 2 något för dig! Det är en kurs där vi fokuserar på det muntliga i vardagen. Kursen anordnas på Sámij Åhpadusguovdásj i 14 dagar fördelat på 7 veckor. Det finns möjlighet att söka korttidsstudiebidrag för studier i samiska via Sametinget.

DSS 1: Kurs riktad till de som behärskar samiska. Fokus bland annat på läsning och skrift, steg 1. 112 h. Kurstid: veckorna 45-51.
Är du samisktalande men skulle gärna vilja läsa och skriva på samiska? Har du funderat på om du skriver rätt på samiska? Skulle du vilja bli inspirerad att utveckla dina samiskspråkliga kunskaper och samtidigt bli mer språkmedveten? Då är kursen DSS 1 något för dig! Det är en kurs där vi fokuserar på läsning och skrift. Kursen anordnas på Sámij Åhpadusguovdásj i 14 dagar fördelat på 7 veckor. Det finns möjlighet att söka korttidsstudiebidrag för studier i samiska via Sametinget.

2018/2019
Mentorprogram:
Vill du ha mer nordsamiska i din vardag genom att prata samiska med någon? Nu finns chansen att söka till Mentorprogrammet där du som student finner dig någon som kan vara din samisktalande mentor. Du och din mentor planerar vad ni ska göra tillsammans utifrån teman. Detta är ett samarbete med Sametinget/Giellaguovddáš. Start under september-oktober 2018. Pågår ht/vt 2018/2019. Sista anmälningsdag 19 augusti 2018.

 

VÅRTERMINEN 2019
DSA-NJ4: Kurs med fokus på tal, för nybörjare, steg 4 . 112 h. Kurstid: veckorna 12-20.
DSS 2: Kurs riktad till de som behärskar samiska. Fokus bland annat på skrift och läsning,steg 2. 112 h. Kurstid: veckorna 2-9.

 

Lulesamiska:

HÖSTTERMIN 2018
JSA-NJ 3: Kurs med fokus på tal, steg 3, nybörjare. 112 h. Kurstid: veckorna 36-42.
JSS 1:Kurs riktad till de som behärskar samiska. Fokus bland annat på skrift och läsning, steg 1. 112 h. Kurstid: veckorna 45-51, 14 dagar/112 h. För att kursen ska starta krävs minst 6 studenter. Plats: Sámij Åhpadusguovdásj. Kontaktperson: Sara Aira Fjällström

 

VÅRTERMINEN 2019
JSA-NJ4: Kurs med fokus på tal, för nybörjare steg 4. 112 h. Kurstid: veckorna 12-20.
JSS 2: Kurs riktad till de som behärskar samiska. Fokus bland annat på skrift och läsning, steg 2. 112 h. Kurstid: veckorna 2-9.

 

Sydsamiska:

HÖSTTERMIN 2018
ÅASA-NJ 3: Kurs med fokus på tal, steg 3 nybörjare. 112 h. Kurstid: veckorna 36-42.
 ÅAS 1: Kurs riktad till de som behärskar samiska. Fokus bland annat på skrift och läsning, steg 1. 112 h. Kurstid: veckorna 45-51.

 

VÅRTERMINEN 2019
ÅASA-NJ 4: Kurs med fokus på tal, steg 4 för nybörjare. 112 h. Kurstid: veckorna 12-20.
ÅAS 2: Kurs riktad till de som behärskar samiska. Fokus bland annat på skrift och läsning,steg 2. 112 h. Kurstid: veckorna 2-9.

OBS! Med reservation för ändringar.

 

 

Umesamiska:

HÖSTTERMIN 2018
UBSA-NJ1: Kurs med fokus på tal, steg 1 för nybörjare. 112 h. Kurstid: veckorna 36-42.
VÅRTERMINEN 2019
UBSA-NJ 2: Kurs med fokus på tal, för nybörjare steg 2. 112 h. Kurstid: veckorna 12-20.

OBS! Med reservation för ändringar.

___________________________________________________________________________________–

Vårterminen 2018. På plats.

Korttidsstudiebidrag för studier i samiska: Läs mer

Nordsamiska:

DSA-NJ1: Kurs med focus på tal, för nybörjare. 112 h. Kursen startar 14/2 och avslutas 12/4.
Undervisning v. 7, 9, 11, 15

Onsdagar kl.8.10-15.45

Torsdagar kl.8.10-15.45

Undervisning v. 8, 12

Onsdagar kl.8.10-15.45

Torsdagar kl.8.10-15.45

Fredgar kl.8.10-15,.45

DSA-NJ2: Kurs med focus på tal, steg 2 nybörjare 112 h. Kursen startar 25/4 och avslutas 1/6.
Undervisning v 17

Onsdag kl.8.10-15.45

Torsdag kl.8.10-15.45

Undervisning v. 18, 20, 21, 22

Onsdagar kl. 8.10-15-45

Torsdagar kl.8.10-15.45

Fredag kl.8.10-15.45

DSS2: Grundkurs för samiskatalande. 112 h. Startar januari 2018

Det finns möjlighet att korttidsstudiebidrag från Sametinget för studier på dessa kurser. Det finns även möjlighet att söka bidrag

för resa och boende. KOM IHÅG! Ansökan måste vara Sametinget till handa 30 dagar innan kursen startar.

Läs mer: www.sametinget.se/studiebidrag

Lulesamiska:

JSA-NJ 2: Kurs med focus på tal, steg 2 nybörjare. 112 h. Startar februari 2018.

Undervisning på onsdagar-torsdagar v. 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15

Sydsamiska:

Sydsamiska:
ÅASA-NJ 2: Kurs med focus på tal, för nybörjare. 112 h. Kursen startar 14/3 och avslutas 17/5.

Undervisning v. 11, 12, 15, 16, 17, 20, 21 onsdag-torsdag

Det finns möjlighet att korttidsstudiebidrag från Sametinget för studier på dessa kurser. Det finns även möjlighet att söka

bidrag för resa och boende. KOM IHÅG! Ansökan måste vara Sametinget till handa 30 dagar innan kursen startar.

Läs mer: www.sametinget.se/studiebidrag

 

Umesamiska:

Talkurs för nybörjare i umesamiska planeras att starta under slutet av vårterminen 2018 eller början av höstterminen 2018.

USA NJ 1 – gör en ansökan!

Korttidsstudiebidrag för studier i samiska: Läs mer

Språkstudier

Språkstudier

Slöjdlinjen

Slöjdlinjen

Rennäringslinje

Rennäringslinje

Projekt

Projekt