Gymnas

Sámi joatkkaskuvla oahpahus

Sáme prográmma – gymnása åhpadus

Saemien jåarhke-skuvle prograamme

Samiska gymnasieprogrammet

Gymnasieutbildning på Jokkmokk kommuns gymnasieskola, Bokenskolan.

Hösten 2014 finns det två gymnasieprogram på Bokenskolan i Jåhkåmåhkke.
– Samiska Programmet (högskoleförberedande) baseras på samhällsprogrammet
– Samiska Entreprenörsprogrammet som är en yrkesutbildning

Samiska Programmet
För Dig som vill läsa en samisk gymnasieutbildning är detta ett bra val! Du läser samma ämnen som i samhällsprogrammet. Du får läsa samiska språk, rennäring, kultur, slöjd mm.
Utbildningen inom det Samiska programmet skall lägga en god grund för att stimulera eleverna till fortsatt utbildning och verksamhet inom främst de samiska kultur- och näringsgrenarna.
Utbildningen sker samverkan med Bokenskolan. Själva utbildningen är till större delen förlagd till Bokenskolan.
Utbildningen riktar sig i första hand till dig som gått sameintegreringen, sameskola eller har motsvarande bakgrund/utbildning.

 

 

 

Innehåll
Kärnämnen (svenska A+B, engelska A, matematik A, estetisk verksamhet, idrott och hälsa A, naturkunskap A, religionskunskap A, samhällskunskap A)
Karaktärsämnen: Samisk kultur och historia AB, Samiska AB, Duodji ABC, Djurkunskap/Rennäring, Turism-natur-kultur och miljö, engelska B, Matematik B, Naturkunskap B,
Valbara kurser: Livskunskap, Datorkunskap, Idrott och hälsa B, m fl
Individuellt val (Rennäring)

Samiska Yrkesprogrammet
Utbildningen ska ge eleverna fördjupade kunskaper att kunna arbeta och utveckla samiskt näringsliv såsom rennäring, duodji, biebmu, samisk kultur och historia, entrepenörskap, fordonsteknik, turism och samiska språket.

Innehåll
Gymnasiegemensamma ämnen: Engelska, historia, idrott och hälsa, matematik, naturkunskap, religionskunskap, samhällskunskap, svenska.

Programfördjupning: Duodji, entrepenörskap, Samernas historia, hållbar turism, jakt och viltvård, samiska språket, naturguidning, renen och dess naturmiljö, renen och rennäringen i praktiken, samisk mat och terrängtransporter.

Mer info om Samiska Yrkesutbildningen

För mer information kontakta Bokenskolan! 0971-17000

Språkstudier

Språkstudier

Slöjdlinjen

Slöjdlinjen

Rennäringslinje

Rennäringslinje