Grundutbildning till kontakttolk i samiska

Samernas utbildningscentrum samverkar med Härnösands folkhögskola om en grundutbildning till kontakttolk på nord-, lule- och sydsamiska. Den är ett-årig och bedrivs på halvfart. Den är berättigad till studiemedel. Viss reseersättning kommer att kunna ges. Efter genomförd utbildning kan du söka auktorisation hos Kammarkollegiet. Under 2011 har vi en syd- samt lulesamisk grupp som är färdig i dec 2011. Vi har därför förhoppningen att kunna starta upp en nordsamisk grupp i januari 2012 om tillräckligt elevantal finnes.  Men om det är många sökande i lule- samt sydsamiska är det inte uteslutet att en sådan grupp kan starta även nästa år.

Nästa utbildning planeras starta upp i januari 2012. . OBS, provdagen i Härnösand för de sökande är 7 november!

Förkunskaper är behörighet i samiska på gymnasial nivå (3 steg i Moderna Språk eller motsvarande) och att man är samisktalande.

Utbildningen omfattar sex delkurser på totalt 545 timmar:

Ansökan görs till Härnösand folkhögskola senast 15 oktober 2011. Ansökningsblankett hittas på nedanstående länk.

I utgångsläget planeras alla fysiska träffar (6 st) i Härnösand. Det finns en viss möjlighet att någon eller några av träffarna kan vara i Jokkmokk om extern finansiering kan hittas.

Mer information om den samiska tolkutbildningen hittar Du på hemsidan till Härnösands folkhögskola, se länk nedan. De sökande kommer att kallas till språktest under senare delen av 2011 i Härnösand, 7 november 2011 i Härnösand. denan testdag är obligatorisk för de sökande.

Mer information om utbildningen

För frågor kontakta:

Olga Lysova
Kursföreståndare
Härnösands folkhögskola
0611-558591
olga.lysova.hf(a)folkbildning.net

Britt-Inger Tuorda
Rektor
rektor(a)samernas.se, 0971-44 002

 

 

Språkstudier

Språkstudier

Slöjdlinjen

Slöjdlinjen

Rennäringslinje

Rennäringslinje