Lärlingsutbildning i duodji/duodje/vätnoe

I samverkan med Hantverkslärling i Leksand om en lärlingsutbildning i duodji/duodje/Vätnoe. Från hösten 2011 är utbildningen på upp till 100 veckor/500 Yh-poäng och bedrivs inom ramen för Yrkeshögskolan ”Smala yrken”. Utbildningen ges inom ramen för förordningen om statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna till vissa hantverksyrken utfärdad i februari 2008, och från 2011 regleras utbildningen inom förordningen om Yrkeshögskolan (SFS 2009:130). Utbildningen ger från hösten 2011 en kvalificerad yrkeshögskoleexamen.

Förkunskaper som krävs är genomgången 2-årig duodjilinje på Samernas utbildningscentrum eller motsvarande. Du kan efter genomgången lärlingsutbildning söka gesällbrev.

Lärlingsutbildningen är eftergymnasial vilket innebär att du kan söka CSN-medel på högskolekvoten. Dvs om du förbrukat dina 2 CSN-år på gymnaisal nivå så kan du ändå får studiemedel.

Ansökningsblankett och mer information från stiftelsen Hantverk & Utbildning hittar du här!

För frågor kontakta:
Britt-Inger Tuorda
britt-inger.tuorda(a)samernas.se
0971-440 02

Du kan också kontakta
Hantverkslärling
Box 47, 793 32 Leksand
Tfn: 0247-36950
Mejl: info(a)hantverkslarling.se