gesell

Gesälla- ja tjähppudakduodastus (Gesäll- och mästarbrev) duojen

Gesälla- ja tjähppudakduodastus duojen gávnnu dal Svieriga bielen sámeednamis! Dav dåhkkidij Gesälla- ja tjähppudakdåjmadahka Leksándan sjnjuktjamáno 2010. Sosiálafånndå, Sámij åhpadusguovdásj ja Kunskapenshus Jåhkåmåhken biednigahtij åvddåprosjevtav gånnå barggojuogos duodjeåhpadiddjij Sámij åhpadusguovdátjis njuolgadusájt biedjin.

Sáme Duodje barggá administratijvak bargujn.
Rávkalvissan gesälla- ja tjähppudakduodastussaj la viddnoåhpadus jali diedo barggamis gålmmå jage. Åhpadusgäjno li guovtejahkásasj duodjesuorgge Sámij åhpadusguovdátjin jali dan lágásj åhpadus, ja binnemusát jahkásasj praktijkka.
Gähttjalibme la gålmå oassáj. Duodjegähttjalibme mav ietjat divudagán dagá muhtem mánoj sinna. Dan maŋŋela gähttjalimvahkko Jåhkåmåhken nuppijn duodjegähttjalimijn. Maŋemus gähttjalibme l teorehtalasj. Jus dåhkkiduvá de besa giesen duojijt vuosedit Sáme Duojen. Udnásj rádjáj älla gähttjalime biejadum.

Jus li gatjálvisá de ságasta Sáme Duojijn jali Sámij åhpadusguovdátjijn
Sanna Larsson, duodjekonsulännta, Sámi Duodji, 0971-128 99, 070-394 93 06
Per Stefan Labba, sadj. rektåvrrå, Sámij åhpadusguovdásj