sraklinje

Giella – Sámegiellaoahppa

Sámegiella l ájnas oasse sáme kultuvras. Miján li moadda åhpadusgäjno. Sámij åhpadusguovdátjin gähttjalip gielav åvdedit.
Vállji iesj makkárav sidá tjuovvot!

Samiska skrivkurs h.t. 2015
Kursinnehåll: Grunderna i samiska språket, grammatik, samiska som muntligt och skriftligt språk.

– Samiska språket (samisktalande alt. fortsättning)
– Davvisámigiella
– Julevsámegiella
– Åarjelsaemien

Vi erbjuder studieplatser för kurs i samiska språket under höstterminen 2015, totalt 6 veckor. Kursstart 25 augusti.

Mälggatåhpadus värmmádagá baktu (iejvvidimij dagi) neljadisájggáj jagen
Sámegiella ådåálggijda, joarkkaoahppijda jali sámegielagijda

Låhkåmjahke la 36 vahko, 16 vahko tjavtjan ja 20 gidán. Värmmádagá baktu låhkå guokta lávke låhkåmjahkáj ábnasplána milta (Moderna språk).

Sisibessamvidjura
Binnemusát 18 jage viertti årrot. Diededa ietjat álggen, joarkkaoahppen jali sámegielagin.
Saje: 15 geŋgak oassáj.

Kurssagålo
Gehtja sválldasav “Skåvlå birra-Låhkåt mijá lunna”. Åhpadusnävojt oahppe iesj huksá.

Ietjá
Lulu ietjat datåvråv adnet majna internähttaj besa.

Åtsålvis

Åtså maŋemusát moarmesmáno 15 biejve!

Vebbaåtsålvis!