Orrut oahppin Sámij åhpadusguovddážis

Sámij åhpadusguovddáš fállá buorrri ohppiidorruma čáppa birrasiin. Ođđa ohppiidviesus leat guokte dási ja juohke lanjas lea riššu/wc, muhtin lanjain maid gevkkes veháš  gievkerustegiin. Goabbet dásis oktasaš gievke ja TV-latnja. Basadanlatnja gávdno. Láiggehis fierpmádahka. Boares ohppiidviesus leat lanjat, riššu/wc lea korridoras.

Om du är intresserad av något av våra boendealternativ är du välkommen att höra av dig till oss via telefon eller E-post!

Jos siđat eanet dieđuid min orrumiid birra: Váldde oktavuođa telefovnnain dahje e.boasttain!

Fuomit! Leat iežá hattit jos it leat oahppi! Daid hattiid gávnnat dáppe.

Lanjat                                                                            Oahppihattit

Eaŋkillatnja riššuin/wc                                                                  1900 r.r./mánus, 200 r.r./jándoris, 750 r.r./vahkus

Eaŋkillatnja riššuin/wc ja gevkkiin (trinett)                                2100 r.r./mánus, 200 r.r./jándoris, 750 r.r./vahkus

Eaŋkillatnja boares oahppiviesus, riššuin/wc korridoras         1600 r.r./mánus, 180 r.r./jándoris, 650 r.r./vahkus

Biilaliggen                                                                      170 r.r./mánus, 25 r.r./jándoris