Planerade aktiviteter 2021

22 december, 2020 / Nyheter

Planerade kurser och utbildningar vid Sámij åhpadusguovdásj (SÅG) 2021

SÅG reserverar sig för ändringar i kursutbud.

 

Läsåret 2021/2022 helårsutbildning i duodje/dibmaduodje, inom skinn och textil, nordsamisk områdestradition

Läsåret 2021/2022 helårsutbildning i duodje/dibmaduodje inom skinn och textil, lulesamisk områdestradition

Läsåret 2021/2022 helårsutbildning i vätnoe/dibmaduodje inom skinn och textil, sydsamisk områdestradition

Läsåret 2021/2022 helårsutbildning i duodje/garraduodje, inom trä och hornslöjd

 

Giella

Nordsamiska

Lulesamiska

Umesamiska

Sydsamiska

 

 

Sáme iellem

Jojkkurs i samarbete med Tjállegoahte

Föreläsningar inom samisk kultur och historia i samarbete med Studiefrämjandet Norrbotten

Konstkurs

 

Sáme biebbmo

Kurs inom samisk mat

Duodje

Garásavvon dievdogahpir

Vävning av sjal

Skinnberedning

Re-design av gábdde

Mönsterkonstruktion

Tennbroderi

Gárri /sviila

Smávváduodji – smycken etc.

 

Boazodoallu/Ällosujtto

Jägarskola

Fortsättningskurs i juridik i samarbete med SSR

Motorsågskurs

Den nordliga skogens ekologi i samarbete med Studiefrämjandet Norrbotten

Rökning av kött/fisk

Slakt

Styrelseutbildning i samarbete med SSR

EU-kurs i samarbete med Sámi Ráđđi

Djurskydd i samarbete med SSR

 

 

Gávnadimbajkke/ Mötesplats Sámij åhpadusguovdásj

Buolvas Buolvvaj – slödjdagar för seniorer

Rabás duodjeladnja – öppna tider för att slöjda

Giellabajkke  – samiskspråkliga miljöer, digitalt eller fysiska träffar

Girjjelåhkusa – bokcirkel, digitalt eller fysiska träffar

Lågådallam/föreläsning, digitalt eller fysiska träffar