sraklinje

Giella- sámigieloahppa

Sámij åhpadusguovddážis gávnnat giellabirrasa mii lea veahkkin du giellaovdaneamis. Earret oahpahusa dus leat vuogas ja buorit máŧolašvuođat doalahit giela eallin dahje ealáskahttit sámigielat.

Mis leat máŋggat fálaldagat oahpahussii, dutnje soahpá vissásit juoga. Gursa álgá jus leat doarvái ollu ohccit ja jus lea vejolaš doallat dálá oahpaheaddjenávccaiguin.

Gursset skuvllas

Mis leat skuvlajagi 2016/17 sámigielgursset skuvllas Jåhkåmåhkis.

Gáiddusoahput gávnnademiid haga (njealjádatáiggi) 1 jahki
– Davvi-, julev- ja åarjelsámigiella

Dábálaš lohkanjahki lea 16 vahku čakčat ja 20 vahku giđđat, 36 vahku oktiibuot. Neahttagurssas oahppit lohket 10 d/vahkus, 360 d. ovttas lohkanjagis.
Fierpmádatgursses oahppit lohket guokte lávkki (ruoŧabealde: ođđaáigásaš gielat) lohkanjagis. Vuođđodásis da vástidit lávkkiid 1 ja 2.

Sisabeassan eavttut

❖    Dievaslaš ohcamat mat leat sáddejun áigemearis gieđahallojuvvojit.

Ohcamis galgá leat:

❖    Dievaslaš árvosánit vuođđoskuvllas .

❖    Persuvdnalaš reive:

Fertet leahkit 18 jahkásaš dahje boarraset.

Gursemáksu
Geahča sváldasis “Skuvlla birra-Oahppin skuvllas”. Oahppogirjjiid ja oahppoávdnasiid ferte oahppi ieš doallat.

Iežá
Dus ferte leat interneahtta ruovttus vai beasat bargat dihtora bokte.

Gursset ja gursekodat
Gursset leat gáiddusoahpahussan jos iežá ii daddjo.

Davvisámigiella:
DSS 1: Vuođđogursa sámigielagiidda, gursa lea báikkis. Álgga skábmamánus 2016
DSA 2: Joatkkagursa easkáálgiide. Álgga lea giđabealde skuvlajagis 2017
DSA-NJ: Ságastangursa easkáálgiide, gursa lea báikkis. Álgga lea giđabealde skuvlajagis 2017

Julevsámigiella:
JSS 2: Joatkkagursa sámigielagiidda. Álgga čavččabealde skuvlajagis 2016
JSA 2: Joatkkagursa easkáálgiide. Álgga lea giđabealde skuvlajagis 2017

Åarjelsaemien:
ÅASA 1: Vuođđogursa easkáálgiide. Grundkurs för nybörjare. Álgga čavččabealde skuvlajagis 2016
ÅASA 2: Joatkkagursa easkáálgiide. Álgga lea giđabealde skuvlajagis 2017
ÅAS-NJ: Ságastangursa. Álgga lea giđabealde skuvlajagis 2017