Sámi joatkkaskuvlaoahpahus

Gymnas

Joatkkaskuvlaoahpahus Jåhkåmåhke gieldda joatkkaskuvllas, Bokenskuvllas.

Čakčat 2014 gávdnojit guokte joatkkaskuvlaprográmma Bokenskuvllas Jåhkåmåhkes. –

Sámiprográmma (allaskuvllaválbmejeaddji) vuođđuduvvon servodatprográmmii.

– Sámi entreprenevraprográmma mii lea ámmátoahppa

 

Sámiprográmma

Dát lea buorre dutnje Gii háledat vázzit gymnásaoahpu.  Don logat seamma ávdnasiid go searvegoddeprográmmas.  Oaččut oahpa gielas, boazodoalus, kultuvrras, duojis jna.

Oahpahus Sámiprográmmas galgá leahkit buorrin vuođđun oldet ohppiid joatkit ohpahusaset ja doaimmaideaset ovddemusat sápmelaš kultuvra- ja ealahusgeainnuide.

Dát oahpahus lea ovttasbargu Bokenskuvlla ja Sámij åhpdusguovddáža gaskkas.

Eanas oassi oahpahusas dollo Bokenskuvllas.

Dát oahpahus lea vuosttažin sutnje gii lea vázzán sámiintegrerega, sámiskuvlla dahje geas lea sullasaš duogás/oahppa.

 

Sisdoallu

Váldeávdnasat (ruoŧagiella A+B, eaŋgalas A, matematiika A, esteahtalaš doaibma, valástallan ja dearvvašvuohta A, luondu A, osku A, searvegoddi A.

Oktasašávdnasat (eaŋgalas B, Matematiika B, Luondu B, Smávvadoaimmahat B, Turisbma-luondu-kultuvra ja biras, Dieđiheapmi ja hábmen, Sámikultuvra A,  Sámikultuvra ja historjá B, Sámigiella, Sámiduodji)

Válljehahtti gurssat (Eallin, dihtor, falástallan ja dearrvašvuohta B)

Sierra válljemusat (boazodoallu)

(Eanet dieđut Sámi Prográmma birra)

 

 

Samiska Yrkesprogrammet

Oahpahus galgá addit ohppiide eanet máhtuid sáhttit bargat ja ovddidit sámi ealáhuseallima nugo boazoealáhusa, duoji, biepmu, sámi kultuvrra ja historjjá, entreprenevrravuođa, mohtorvuojánteknihkka, turisma ja sámigiella.

 

Innehåll


Gymnásaoktasaš ávdnasat: Eaŋgalasgiella, historjjá, valáštallan ja dearvvašvuohta, matemahtihkka, luondo, osku, servodat, ruoŧagiella.

Prográmma lasseávdnasat: Duodji, entreprenevravuohta, Sámiid historjjá, bistevaš turisma, bivdu ja meahcceealledikšu, sámigiella, luondoofelastin, boazu ja dan luondobiras, boazu ja boazoealáhus praktihkas, sámi biebmu ja luondofievrrut.

Eanet dieđut Sámi Ámmátoahpu birra

Váldde oktavuođa Bokenskuvllain eanet dieđuide! 0971-17000