Samij Åhpadusguovdásj/Samernas Utbildningscentrum

skolhus[1]

Allmänt om skolan
Sámij åhpadusguovdásj är en samisk utbildningsinstitution med gamla anor. Sedan starten 1942 har skolan med det dåvarande namnet Samernas Folkhögskola gett utbildningar till det samiska folket. Skolan har haft en mycket stor betydelse för det samiska samhället.

Stiftelsen Samernas utbildningscentrum samt ekonomi
Samernas Utbildningscentrum/Sámij åhpadusguovdásj  är en samisk utbildningsinstitution, organiserad som en stiftelse med SSR, Svenska Samernas Riksförbund, Same Ätnam samt Jokkmokks Kommun som stiftelsebildare. Stiftelsens stadgar styr verksamheten.

Skolans uppdrag & målsättning
Vårt övergripande mål är att bäst gagna samernas sak och vi har till uppgift att särskilt främja samisk utbildningsverksamhet. Sámij åhpadusguovdásj kan sägas ha en dubbel målsättning. Dels ska den ge enskilda samer en utbildning anpassad till deras behov och önskemål och dels ska den svara för en allmän kursverksamhet och genom samverkan med folkbildningsorganisationer och andra institutioner sprida kunskaper om samerna till en vid krets av människor.

Lokaler
Verksamheten bedrivs i egna lokaler och verkstäder. Skolan har egen matsal med ett ändamålsenligt kök och elevhem med rum för våra elever och gästlärare.

Kvalitetspolicy
Sámij åhpadusguovdásj ska bedriva ett aktivt kvalitetsarbete genom att