Petter Yxell (f. 1982, Göteborg) arbetar som konstnär i ett flertal media – huvudsakligen med installationer och rumsliga ingrepp, men också med teckning, fotografi och artist books. Hans konstnärskap drivs av lika delar materialstudier och platsspecifik research, med en konceptuell inramning kring mötet mellan arkitektur och ekologi. Med utgångspunkt i post-humanistisk teori undersöker han hur den byggda miljön formas i ett möte mellan arter. 

 

I Jokkmokk kommer Petter utforska relationen mellan land, klimat och byggnader, med ett särskilt fokus på temporära strukturer och återvunnet material, som anpassningsbara och ekologiskt insnärjda arkitektoniska strategier, något som relaterar till samisk nomadisk tradition såväl som till Jokkmokk som marknadsplats. 

 

Petter har en kandidatexamen i fri konst från Glasgow School of Art och en magisterexamen i fri konst från Goldsmiths College. Han har arbetat och ställt ut internationellt via en rad residens och projekt, senast i Taiwan, 2019.