Edith Hammar & Johanna Minde

 

 

 

Under hösten 2019 och för tredje året i rad arrangerade Slöjd Stockholm residensprogram för att främja slöjdfältet. Programmet är en del av en långsiktig utveckling av en publik plattform för att undersöka, lyfta fram och diskutera slöjd och hantverk, samt ställa frågor kring det handgjorda och dess roll och relevans i vår samtid. 2019 års deltagare var Johanna Minde (f. 1989) och Edith Hammar (f. 1990) som bjöds in att spendera oktober månad i Jokkmokk för utbyte med Samernas utbildningscentrum och slöjd som historia, kulturarv och experiment.

Det två stipendiaterna uppmuntras att arbeta experimenterande och i dialog med Ájttes, Fjäll- och Samemuseums permanenta samling, vilken ingår i den nyöppnade utställning ”Duodje – Samiskt hantverk” med över 450 föremål av olika hantverkare och konstnärer. Nya konsthantverksföremål speglas mot äldre föremål, historia och utveckling berättar om betydelsen av duodji. Förhoppningen är också att skapa ett utbyte mellan de två residensdeltagarna, i syfte att lära sig av varandras respektive hantverkskunnande, erfarenheter och metoder.

Som en del av residensprogrammet arrangerades föreläsningar och workshoppar. Bland andra besökte Britta Marakatt-Labba Samernas utbildningscentrum den 4 november.

Vilka är de två residensdeltagarna?

Johanna Minde har studerat sömnads- och designstudier vid Stockholms tillskärarakademi, konststudier vid Sunderby folkhögskola samt har en examen från Samernas utbildningscentrum slöjdlinjen – skinn och textil och examen som arkitekt-ingenjör vid Luleå tekniska universitet. Hon driver sedan 2015 duodji-verksamhet. Med hjälp av arkivmaterial, museisamlingar och hembesök har hon under en tid haft möjlighet att ta vara på och utforska slöjdtraditioner från Ofoten och Sör-Troms, ett arbete som fortfarande pågår.

Edith Hammar är konstnär utbildad på Kungl. konsthögskolan i Stockholm och arbetar med mänskliga motiv, teckningar föreställande personer i fantasivärldar inte så långt från vår egen. Teckningarna varierar i material och storlek, tusch och trä. Edith har länge använt träskivor i poppel som pappersark när hon ritar med brännpenna. Hon skulle vilja fördjupa sig mer i trä och bruksföremål tillverkade av trä.

”Vi och Sámij åhpadusguovdásj ser med stor förväntan fram emot residenset och hur detta arbete ska utvecklas för både inbjudna konstnärer och studenter”, säger Andreas Sohlberg som är biträdande museichef på Stockholms läns museum”

”Residensprogram är ett etablerat område inom samtidskonsten och nu vill vi tillsammans med Slöjd Stockholm sprida denna lysande form för kunskapsproduktion till andra fält. Edith Hammar och Johanna Minde är två väldigt spännande unga utövare inom konst och slöjdfältet och vi tror att det kan uppstå en fin dynamik mellan dessa två och det särskilda sammanhanget som är Jokkmokk. Att förlägga residenset till Jokkmokk kändes naturligt i och med stadens rika historia, det samiska hantverket och arbetet med kulturarvsfrågor som är så närvarande här”, säger projektledare Asrin Haidari och Emily Fahlén, som också är konstnärliga ledare för Luleåbiennalen 2020 och driver Mint konsthall i Stockholm.

Initiativtagare och projektägare är Slöjd Stockholm och finansieras av Statens Kulturråd och Nämnden för hemslöjdsfrågor. Programmet för 2019 utvecklas och samordnas av Emily Fahlén och Asrin Haidari med stöd av Isac Enetjärn, hemslöjdskonsulent i Västerbotten. Ytterst ansvarig för projektets utveckling är Andreas Sohlberg, verksamhetsledare för Slöjd Stockholm.

Webb: www.stockholmslansmuseum.se