Gesälla- ja tjähppudakduodastus duojen

29 maj, 2014 / Uncategorized @ls

Gesälla- ja tjähppudakduodastus (Gesäll- och mästarbrev) duojen

Dal gávnnu gesälla- ja tjähppudakduodastus duojen Svieriga bielen sámeednamis! Dav dåhkkidij Gesälla- ja tjähppudakdåjmadahka Leksándan sjnjuktjamáno 2010. Sosiálafånndå, Sámij åhpadusguovdásj ja Kunskapenshus Jåhkåmåhken biednigahtij åvddåprosjevtav gånnå barggojuogos njuolgadusájt biedjin. Barggojuohkusin lidjnin åvdåstiddje duodjeåhpadiddjijs Sámij åhpadusguovdátjin ja Sáme Duodje barggá administratijvak bargujn.

Rávkalvissan gesälla- ja tjähppudakduodastussaj la viddnoåhpadus jali diedo barggamisgålmmå jage. Åhpadusgäjno li guovtejahkásasj duodjesuorgge Sámij åhpadusguovdátjin jali dan lágásj åhpadus, ja binnemusát jahkásasj praktijkka.

Gähttjalibme la gålmå oassáj. Duodjegähttjalibme mav ietjat divudagán dagá muhtem mánoj sinna. Dan maŋŋela gähttjalimvahkko Jåhkåmåhken nuppijn duodjegähttjalimijn. Maŋemus gähttjalibme l teorehtalasj. Jus dåhkkiduvá de besa giesen duojijt vuosedit Sáme Duojen. Udnásj rádjáj älla gähttjalime biejadum.

Sámij åhpadusguovdásj ávvudallá gå dal gesälla- ja tjähppudakduodastus duojen gávnnu. Maŋŋáj tjadádum duodjeåhpadusá ja jahkásasj praktijka máhtá gesälla- ja tjähppudakduodastusáv åhtsåt!

Jus li gatjálvisá de ságasta Sáme Duojijn jali Sámij åhpadusguovdátjijn:

Sanna Larsson, duodjekonsulännta, Sámi Duodji, 0971-128 99, 070-394 93 06

Per Stefan Labba, sadj. rektåvrrå, Sámij åhpadusguovdásj