Lulesamisk kurs för nybörjare, JSA-NJ 5

Kurskod

JSA-NJ 5

Länk till anmälningssida


Upplägg
På grund av rådande situation med Covid-19 pandemin så kan Sámig åhpadusguovdásj inte garantera att kursen kommer kunna genomföras under nedanstående datum, kursstart Kan komma att flyttas fram.

Kursen genomförs dagtid mellan kl. 8.10-15.45 under tre veckor med träffar.

Vecka 42    (mån-fre)

Vecka 45    (mån-fre)

Vecka 48    (mån-fre)

 

Kursstart: 12 oktober 2020.

Kursslut: 13 december 2020.

Kurstimmar: 120 timmar

Kursavgift: 1200 kr

 

Sista ansökningsdag 30 augusti 2020 för dig som tänker söka korttidsstudiebidraget från Sametinget.

 

Sen anmälan öppen fram till 20 september 2020 (ej möjligt att söka Sametingets korttidsstudiebidrag).

 

Innan kursstart förväntas Du spendera ca 20 timmar med förberedande studier.

När kursavgiften är betald får Du tillgång till kursens digitala material.

Kursen omfattar olika moment som löper parallellt genom hela kursen. Momenten behandlar språkets uppbyggnad, läs-, skriv- tal- och hörförståelse. Även praktiska övningar förekommer där du praktiserar språket muntligt, och även skriftligt.

Mellan kursveckorna förväntas Du spendera ca 15 timmar med att genomföra språkuppgifter.

Kursmål

Se kursplan för mer detaljer:

Samiska, årskurs 9 inom ramen för samiska som första språk


Plattform

Kursen använder Googles digitala verktyg som plattform.

Förkunskapskrav

Lulesamiska nybörjarkurs JSA-NJ 4 eller motsvarande.

Förkunskaper styrks med betyg, intyg eller personligt brev.


Vid ansökan bifogas

Urvalsprocess

 

 

Anmälan till alla våra kurser är bindande, efter att du tackat Ja till din plats.

Kursavgiften faktureras och efter betalning av kursavgift får du tillgång till kursmaterial.

Avhopp från kurs debiteras med 75% av kursavgiften, om kursen blir av.

Giltiga skäl för att ej deltaga på kurs är sjukdom, vilket ska styrkas med läkarintyg.

Våra kurser i samiska är studiestödsberättigade för Sametingets korttidsstudiebidrag.