Lulesamisk kurs för nybörjare, JSA-NJ 6

Kurskod JSA-NJ 6

Länk till anmälningssida

Genomförande
Dagtid 8.10 – 15.45

v. 13     30-31 mars tisdag – onsdag
v. 15    13 april tisdag (digitalt)
v. 20    18-19 maj tisdag – onsdag
v. 21    25 maj tisdag (digitalt)
v. 22    1 juni tisdag (digitalt)
v. 23    8-9 juni tisdag – onsdag
v. 24    14-18 juni måndag – fredag

Kursstart: 30 mars 2021.

Kursslut: 23 juni 2021.

Kurstimmar: 112 timmar

Kursavgift: 1200 kr

Sista ansökningsdag är 15 februari 2021 för Dig som tänker söka korttidsstudiebidrag från Sametinget. Antagningsbesked till dig kommer under vecka 7.

Sen anmälan är öppen fram till 15 mars 2021 (ej möjligt att söka Sametingets korttidsstudiebidrag). Antagningsbesked till dig kommer under vecka 11.

Kursupplägg och innehåll

I kursen JSA-NJ 6 ligger fokus framförallt på ordförrådet och den muntliga kommunikationen, men även på språkets uppbyggnad där den studerande utvecklar sin läs- och skrivförståelse. Teoretiska och praktiska övningar blandas för att ge den studerande möjlighet att utveckla sina språkkunskaper med mål om att tala samiska obehindrat.

Anpassningar utifrån Covid-19.
Kursen JSA-NJ 6 kommer i möjligaste mån att genomföras med fysiska träffar, där vi kommer att spendera mycket tid utomhus för att kunna säkra avstånden.
Teoretisk undervisning kan komma att förläggas digitalt.

Innan kursstart förväntas Du spendera ca 5 timmar med förberedande studier.

Mellan kurstillfällena förväntas Du spendera mellan 5-10 timmar på språkstudier utifrån tilldelade uppgifter.

 

Kursmål

Se kursplan för mer detaljer:

Samiska, årskurs 9 inom ramen för samiska som första språk:

https://www.skolverket.se/undervisning/sameskolan/laroplan-och-kursplaner-i-sameskolan/laroplan-lsam11-for-sameskolan-samt-for-forskoleklassen-och-fritidshemmet-i-vissa-fall?url=1530314731%2Fcompulsorycw%2Fjsp%2Fsubject.htm%3FsubjectCode%3DGRSMSMI01%26tos%3Dgrsam%26p%3Dp&sv.url=12.5dfee44715d35a5cdfa8d39#anchor1

 

Plattform

Kursen använder Googles digitala verktyg som plattform.

Förkunskapskrav

Lulesamiska nybörjarkurs JSA-NJ 5 eller motsvarande.

Förkunskaper kan behöva styrkas med intyg/betyg.


Vid ansökan bifogas


Urvalsprocess