Nordsamisk kurs för nybörjare, DSA-NJ 3

 

Kurskod DSA-NJ 3

Länk till anmälningssida

Genomförande

Dagtid kl. 8.10-15.45

v. 20    18-20 maj onsdag-fredag
v. 21    25-29 maj tisdag-freadg
v. 23    8-11 juni tisdag-fredag
v. 24   15-18 juni tisdag-torsdag

 

Kursstart: 18 maj 2021.

Kursslut: 18 juni 2021.

Kurstimmar: 112 timmar

Kursavgift: 1200 kr

Sista ansökningsdag är 28 mars 2021 för Dig som tänker söka korttidsstudiebidrag från Sametinget. Antagningsbesked till dig kommer under vecka 13-14.

16/4 Ansökan för korttidsstudiestöd ska vara Sametinget tillhanda.

Sen anmälan är öppen fram till 3 maj 2021 (ej möjligt att söka Sametingets korttidsstudiebidrag). Antagningsbesked till dig kommer under vecka 18.

Kursupplägg och innehåll

I kursen DSA-NJ 3 ligger fokus på att utöka ordförrådet för att kunna föra enkla dialoger i vardagen. Kursen behandlar språkets uppbyggnad, läs-, skriv- tal- och hörförståelse. Genom främst praktiska övningar lär du dig att kommunicera om vardagliga företeelser.

 

Anpassningar utifrån Covid-19.
Kursen DSA-NJ 3 kommer i möjligaste mån att genomföras med fysiska träffar, där vi kommer att spendera mycket tid utomhus för att kunna säkra avstånden.
Teoretisk undervisning kan komma att förläggas digitalt.

Innan kursstart förväntas Du spendera ca 20 timmar med förberedande studier.

Mellan kurstillfällena förväntas Du spendera ca 5-10 timmar på språkstudier utifrån tilldelade uppgifter.

 

Kursmål

Se kursplan för mer detaljer:

Samiska, årskurs 4-6 inom ramen för samiska som första språk:

https://www.skolverket.se/undervisning/sameskolan/laroplan-och-kursplaner-i-sameskolan/laroplan-lsam11-for-sameskolan-samt-for-forskoleklassen-och-fritidshemmet-i-vissa-fall?url=1530314731%2Fcompulsorycw%2Fjsp%2Fsubject.htm%3FsubjectCode%3DGRSMSMI01%26tos%3Dgrsam%26p%3Dp&sv.url=12.5dfee44715d35a5cdfa8d39#anchor1

Plattform

Kursen använder Googles digitala verktyg som plattform.

Förkunskapskrav

Nordsamisk nybörjarkurs DSA-NJ 2 eller motsvarande.

Förkunskaper styrks med betyg/intyg.

Vid ansökan bifogas

Urvalsprocess

Du kan behöva komplettera med intyg/betyg från tidigare kurser i samiska språk