Umesamisk kurs för nybörjare, UBMSA-NJ 4

 

Kurskod UBMSA-NJ 4

Länk till anmälningssida

Genomförande

Dagtid kl. 8.10-15.45

v. XX
v. XX
v. XX

Kursstart:

Kursslut:

Kurstimmar: 112 timmar

Kursavgift: 1200 kr

Sista ansökningsdag är xx xx 2021 för Dig som tänker söka korttidsstudiebidrag från Sametinget. Antagningsbesked till dig kommer under vecka xx.

x/x Ansökan för korttidsstudiestöd ska vara Sametinget tillhanda.

Sen anmälan är öppen fram till xx xx 2021 (ej möjligt att söka Sametingets korttidsstudiebidrag). Antagningsbesked till dig kommer under vecka xx.

Kursupplägg och innehåll

I kursen UBMSA-NJ 4 ligger fokus framförallt på ordförrådet och den muntliga kommunikationen, men även på språkets uppbyggnad där den studerande utvecklar sin läs- och skrivförståelse. Teoretiska och praktiska övningar blandas för att ge den studerande möjlighet att utveckla sina språkkunskaper med mål om att tala samiska obehindrat.

Anpassningar utifrån Covid-19.
Kursen UBMSA-NJ 4 kommer i möjligaste mån att genomföras med fysiska träffar, där vi kommer att spendera mycket tid utomhus för att kunna säkra avstånden.
Teoretisk undervisning kan komma att förläggas digitalt.

 

Innan kursstart förväntas Du spendera ca 20 timmar med förberedande studier.

Mellan kurstillfällena förväntas Du spendera ca 5-10 timmar på språkstudier utifrån tilldelade uppgifter.

 

Kursmål

Se kursplan för mer detaljer:

Samiska, årskurs 9 inom ramen för samiska som första språk:

https://www.skolverket.se/undervisning/sameskolan/laroplan-och-kursplaner-i-sameskolan/laroplan-lsam11-for-sameskolan-samt-for-forskoleklassen-och-fritidshemmet-i-vissa-fall?url=1530314731%2Fcompulsorycw%2Fjsp%2Fsubject.htm%3FsubjectCode%3DGRSMSMI01%26tos%3Dgrsam%26p%3Dp&sv.url=12.5dfee44715d35a5cdfa8d39#anchor1

Plattform

Kursen använder Googles digitala verktyg som plattform.

Förkunskapskrav

Nordsamisk nybörjarkurs DSA-NJ 3 eller motsvarande.

Förkunskaper styrks med betyg/intyg.

Vid ansökan bifogas

Urvalsprocess

Du kan behöva komplettera med intyg/betyg från tidigare kurser i samiska språk.