Kurskod
DSA-NJ 2

Upplägg
Kursen genomförs dagtid mellan kl. 8.10-15.45, och består av fyra kurstillfällen på totalt 120 timmar.

På grund av rådande situation med Covid-19 pandemin så kan Sámig åhpadusguovdásj inte garantera att kursen kommer kunna genomföras under nedanstående datum, kursstart Kan komma att flyttas fram.

Länk till anmälningssida


Kursstart 28 september 2020.

Kurstillfälle 1        v. 40 (tis-tors)
Kurstillfälle 2        v. 41 (tis-fre)
Kurstillfälle 3        v. 43 (tis-fre)
Kurstillfälle 4        v. 45 (tis-fre)

 

Innan kursstart förväntas Du spendera ca 20 timmar med att lära dig ord och fraser ur ordlistan för kursen DSA-NJ 1.

När kursavgiften är betald får Du tillgång till kursens digitala material, bland annat ordlistan för kursen DSA-NJ 1.

Kursen omfattar olika moment som löper parallellt genom hela kursen. Momenten behandlar språkets uppbyggnad, läs-, skriv- tal- och hörförståelse. Även praktiska övningar förekommer där du får praktisera språket muntligt, och eventuellt även skriftligt.

Mellan kurstillfällena förväntas Du spendera ca 5 timmar för att lära du dig nya ord och fraser samt om språkets uppbyggnad.


Kursmål

●       Kunna föra ett samtal på enkel nivå om vardagliga företeelser och händelser.

●       Kunna läsa och skriva enkla texter.

Se kursplan för mer detaljer:
Samiska, årskurs 4-6 inom ramen för samiska som första språk


Plattform

Kursen använder Googles digitala verktyg som plattform.


Förkunskapskrav

Nordsamisk nybörjarkurs DSA-NJ 1 eller motsvarande.

Förkunskaper styrks med betyg, intyg eller personligt brev.

Vid ansökan bifogas
●       betyg eller intyg från tidigare kurs i lulesamiska

●       personligt brev

Urvalsprocess
●       utifrån anmälningstid

●       personligt brev

 

Anmälan till alla våra kurser är bindande, efter att du tackat Ja till din plats.

 

Kursavgiften faktureras och efter betalning av kursavgift får du tillgång till kursmaterial.

 

Avhopp från kurs debiteras med 75% av kursavgiften, om kursen blir av.

 

Giltiga skäl för att ej deltaga på kurs är sjukdom, vilket ska styrkas med läkarintyg.

 

Våra kurser i samiska är studiestödsberättigade för Sametingets korttidsstudiebidrag.

 

Viktiga datum

19/8 sista ansökningsdag för de som tänker söka korttidsstudiestöd från Sametinget.

28/8 Ansökan för korttidsstudiestöd ska vara Sametinget tillhanda.

9/9 Sista ansökningsdag till kurs för dig som inte söker korttidsstudiestöd från Sametinget.