Välkommen som student till oss vid Sámij åhpadusguovdásj
(under uppdatering)

samernas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Att studera hos oss: Lägsta ålder för att bli antagen är 18 år. Dispens kan ges för de under 18 år.
Läsår 2019/2020 Höstterminen: 20190826-20191220, höstlov v. 44.

Vårterminen: 20200107-20200605, sportlov v. 10, påsklov v.16.

Studiefinansiering: Studiehjälp – för dig som är under 20 år. Då Samernas räknas som friskola så registrerar skolan elever under 20 år hos CSN. Eleven behöver alltså ej söka studiehjälp själv. Det krävs dock 100% studier för att få studiehjälp. Dvs studier på 25%, 50% eller 75% berättigar ej till studiehjälp för elever under 20 år. Studiemedel – för dig som är 20 år och äldre, lån och bidrag. Detta söker Du själv via blankett eller CSN:s hemsida. Studiemedel ges ej till studier mindre än 50%, dvs. kvartsfartskurser går ej att söka studiemedel för. Mer info om studiehjälp och studiemedel hittar du på CSN:s hemsida

 

Bidrag för kortkurser i samiska utgår enligt de regler som gäller enligt sametingets stöd till korttidsstudier. Enligt förordningen (2007:1347) om statsbidrag vid vissa studier i samiska 6§  Statsbidrag får lämnas för en utbildning som omfattar högst 14 dagar eller 112 timmar. Till en och samma studerande får statsbidrag lämnas för studier som omfattar högst 30 dagar eller 240 timmar per år.

 

Elevhem Läs mer under konferens och boende
Hyreskontrakt:  Ett hyreskontrakt upprättas med alla våra hyresgäster
Skolhälsovård: Skolan tillhandahåller skolhälsovård efter behov. Möjlighet till samtal med kurator eller psykolog vid behov.
Försäkringar: Alla inskrivna studenter är försäkrade (olycksfallsförsäkring) dygnet runt. Även studenter vid kortkurser är försäkrade under den tid eleven deltar i kortkursen. I övrigt ska eleven själv ha hemförsäkring för sitt lösöre.
Alkohol & droger Är förbjudet inom skolans område.